Lander en besværlig majshøst med godt humør

08-12-2017 16:30:00
Hos Varde Maskinstation beskriver driftsleder Anker Vestergaard majshøsten 2017 langt mere positivt end katastrofeåret 2012. - I år var vi ordentligt forberedte, siger han. Læs artikel

Ingen erstatning til landmand i bæversag

08-12-2017 16:22:00
Byretten i Holstebro frikendte i går Miljøstyrelsen i en sag, hvor en landmand krævede erstatning for skader fra bævere, som styrelsen satte ud i 1999. L&F-viceformand siger, at afgørelsen får konsekvenser for landmænds lyst til at gå ind naturprojekter. Læs artikel

De bedste landmænd træder egne veje

08-12-2017 15:54:00
Seges har kortlagt, hvordan de to procent dygtigste landmænd får succes. De afviger fra billedet af den typiske landmand på mange områder. Læs artikel

Færre mandtimer i marken

08-12-2017 15:30:00
Behold samme antal traktorer, men få arbejdet udført med færre mandetimer. Det bliver nu en realistisk mulighed, hvis en af traktorerne er en John Deere 8R. Læs artikel

Finanssektoren bør se indad

08-12-2017 14:58:00
TORSDAG AFTEN KOM Basel-komitéen med sine krav til finanssektorens fremtidige polstring. Anbefalingen er, at den danske sektor skal polstre sig med cirka 80 milliarder, hvis kravene vedtages politisk .... Læs artikel

Usikkerhed på afgrødemarkedet før næste uges USDA-rapport

08-12-2017 14:05:00
Tirsdag i næste uge udkommer det amerikanske landbrugsministerium med deres rapport over en globale afgrødeforsyning. Siden sidste måneds rapport har majs og hvedeprisen været i syv sind, hvorimod prisen for sojabønner har udvist stærke takter – fortsætter det efter på tirsdag? Læs artikel

Høj majskvalitet trods stormskade og regn i høst

08-12-2017 13:00:00
Hos I/S Hansen og Mathiesen dyrkes der tre sorter med majs, og den ene af dem skal være en tidlig sort, der både giver højt udbytte og super kvalitet med store kolber. Derfor er der bestilt majsudsæd til 120 hektar med sorten Augustus KWS til såning i 2018. Læs artikel

Tag et lån i fast rente nu

08-12-2017 13:00:00
De landmænd, der tager et 30-årigt 2 procentslån nu, vil høste en kursgevinst senere, vurderer rådgiver. Det er dog ikke en mulighed for alle. Læs artikel

Nyt lovende svampemiddel i vårbyg

08-12-2017 12:20:00
En ny og effektiv SDHI kommer sandsynligvis på markedet med midlet Elatus Era, der i Flakkebjerg-forsøg har givet 32 hkg/ha i merudbytte i vårbyg med halv dosering. Læs artikel

Alternativer til vårbyg bliver efterspurgt til foråret

08-12-2017 12:15:00
– Hensyn til lovgivning, gyllekørsel, tærskekapacitet og bedriftens muligheder for frøavl, sukkerroer eller konservesærter betyder ofte mere end de økonomiske balanceberegninger mellem afgrøderne, siger Jens Larsen, VKST. Læs artikel

Meget vårsæd i 2018 giver særlige muligheder

08-12-2017 11:55:00
Ekstra oprydning i græsukrudt eller en ny afgrøde? Vårafgrøder er en vigtig del af det sunde sædskifte. Læs artikel

Lunde Larsen glæder sig over EU’s interesse for landbrugspakken

08-12-2017 10:17:00
Nyt samråd i Folketinget om landbrugspakken venter. Sidst varede det over seks timer. Læs artikel

Portugals landbrug i hastig udvikling

08-12-2017 10:10:00
Efter nellikerevolutionen i 1974 prøvede en del danske landmænd at skabe rentable landbrug i Portugal. De fleste måtte opgive i det helt anderledes klima. Men nogle få udlændinge knækkede koden. Læs artikel

Protinus fremmer majs’ rodudvikling

08-12-2017 09:46:00
Coatingmiddel øger rodudviklingen, så adgangen til næringsstofferne lettes. Læs artikel

EU-Kommissionen vil have svar fra Danmark i sag om rodzonemodeller

08-12-2017 09:37:57
En talsmand i EU-Kommissionen fortæller til DR, at man i Bruxelles følger med i debatten om usikkerhederne omkring rodzonemodellen NLES4. Læs artikel

Middeltidlige og sildige majssorter klarer sig godt

08-12-2017 09:10:00
Det våde efterår har givet de tidlige majssorter et fald i udbytteniveau. De middel­tidlige og sene har derimod klaret sig godt. Læs artikel

Landboformand: - Smid ikke madrester i naturen

08-12-2017 08:57:07
Afrikansk Svinepest breder sig i Europa, og LandboSyd frygter for den store danske eksport af svinekød og smågrise. Læs artikel

Øko-import giver øko-eksport baghjul

07-12-2017 16:10:00
Nye tal viser kraftig stigning i import af økologiske varer. En stigning, der markant overgår den ellers rekordstore stigning i eksporten af øko-varer i 2016. Importstigningen rammer især inden for frugt og grønt. Læs artikel

Moderniseringsstøtte: Dit tilskud beskattes først, når beløbet er gjort endeligt op

07-12-2017 15:36:00
Det er først, når du kender det konkrete støttebeløb fra Landdistriktsfonden til dit projekt, at du skal beskattes af tilskuddet, viser et bindende svar fra Skatterådet. Læs artikel

Nye kræfter tager over i BoPil

07-12-2017 13:29:00
Inventarvirksomheden BoPil skifter styrmand. Michael Fussing Clausen indtræder som ejer. Han overtager roret efter grundlægger Jan Blad Bonde, der dog fortsætter som seniorrådgiver. Læs artikel

Afskallede kerner til debat på roemøde

07-12-2017 13:12:00
150 roedyrkere deltog i Sesvanderhaves julemøde, i år suppleret med Henrik Møllers julecafe. Og selvom det var et »roemøde«, kom det også til at handle om afskallede kerner. Læs artikel