Nordsjællands nye nationalpark bliver større

Lørdag 17. juni 2017 6:00
Nationalpark Kongernes Nordsjælland omfatter blandt andet Esrum Sø ved Fredensborg. Foto: Allan Høxbroe
Danmarks nyeste nationalpark, Kongernes Nordsjælland, bliver endnu større end først antaget. Den femte nationalpark i den danske nationalparkrække bliver med sine cirka 25.800 hektar den næststørste danske nationalpark efter Nationalpark Vadehavet.

Forligskredsen er netop blevet enig om at sende et forslag til bekendtgørelse i høring, som udvider parken med 83 flere lodsejere.

- Det er meget glædeligt, at vi efter 10 års arbejde endelig kan sende forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland i offentlig høring, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og fortsætter:

- De fem kommuner bag forslaget har gennemført en helt særlig lokal proces baseret på 100 procent frivillighed, og det har ført til en markant udvidelse i private lodsejere, der vil lægge jord til nationalparken.

Høring i fire måneder

Fem nordsjællandske kommuner – Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød – har siden offentliggørelsen af et pilotprojekt tilbage i 2005 arbejdet på at få så mange arealer med i nationalparken som muligt.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som den femte danske nationalpark på grund af områdets unikke natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier. Den rummer blandt andet Danmarks to største søer, Arresø og Esrum Sø, samt Gribskov, der er én af Danmarks største skove.

Omkring halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder med internationalt betydningsfuld natur. De mange kulturspor fra kirke- og kongemagt omfatter blandt andet Parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg og Kronborg, Esrum Kloster og de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk.

Forslag til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland sendes inden sommerferien i høring i fire måneder, hvor alle har mulighed for at give deres mening til kende. Der vil også blive afholdt offentlige møder om forslaget i alle fem kommuner.