Minister: Det kan være lovligt at skyde en ulv

Torsdag 12. oktober 2017 7:58
- Et påbegyndt eller overhængende angreb fra en ulv mod et husdyr vil efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens regler om nødværge, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Et påbegyndt eller overhængende angreb fra en ulv mod et husdyr vil efter omstændighederne kunne være omfattet af straffelovens regler om nødværge.

Det oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

- Det vil dog altid bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, om betingelserne for lovlig nødværge er opfyldt, tilføjer ministeren.

Reglerne om nødværge hører under justitsministerens ressort, og ministeren har derfor henvendt sig til Justitsministeriet, der har oplyst følgende:

For at modstå eller afværge

- Justitsministeriet kan oplyse, at efter straffelovens § 13, stk. 1, er handlinger foretaget i lovlig nødværge straffri. En handling skal for at være straffri efter reglerne om nødværge have været nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb.

- Derudover må handlingen ikke gå udover, hvad der under hensynet til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Overskridelse af grænserne for lovligt nødværge er straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den skræk eller ophidselse angrebet har medført, jf. straffelovens § 13, stk. 2.

Spørgsmålet til miljø- og fødevareministeren var stillet efter ønske fra Simon Kollerup (S).

Spørgsmålet lød:

- Falder det under regler om nødværge, hvis man skyder en ulv, der angriber et husdyr?