To nye i Centrovice-bestyrelsen

Henning K. Andersen 14-03-2018 18:00:36
Peter Høj (tv), Haugstedgaard, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Sludegaard ved Frørup, er nye i Centrovice-bestyrelsen. (Foto: Erik Hansen)
De næsten 200 deltagere ved onsdag aftens generalforsamling valgte Peter Høj, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Slude, til bestyrelsen. Torben Povlsen blev uden modkandidater valgt til formandsposten.

Da var ingen modkandidater, da Torben L. Povlsen, Sentved, blev valgt som ny formand for Centrovice ved generalforsamlingen. »Ny« er dog i den sammenhæng ikke helt rigtigt, idet han siden efteråret har siddet i formandsstolen, efter Niels Rasmussen valgte at trække sig fra posten efter sit sygdomsforløb og salget af fødegården ved Kværndrup.

Som nye i bestyrelsen, som afløsere for Niels Ramussen og for Henrik Kildegaard, Ringe, som ikke ønskede genvalg, valgtes Peter Høj, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Slude.

Næsten 200 deltog i generalforsamling, af dem 138 stemmeberettigede medlemmer. 

Ved mødet i Vissenbjerg blev 2017-regnskabet præsenteret. Det viser et overskud på 573.843 kroner.
 
Det sker efter et år, hvor rådgivningsvirksomheden har været præget af en række interne udviklingsprocesser såsom leanprocesser i flere afdelinger samt nye store projekter indenfor digitalisering, oplyste administrerende direktør Louise Helmer, der er tilfreds med årets resultat.
 
- Vi oplever, at kravene til service og rådgivning ændres markant i disse år. Vi skal hele tiden arbejde på mere effektive måder at gøre tingene på, samtidig med at kunderne efterspørger rådgivning på helt nye områder. Et stærkt udviklingsfokus har hjulpet os til at holde trit med denne udvikling.
 
66 færre medlemmer 
Også bestyrelsesformand Torben Povlsen var tilfreds med årets resultat i virksomheden med de vilkår, Centrovice har haft for forretningen.
 
- 2017 har generelt været et godt år for landbruget, men der er stadig en strukturudvikling, som betyder, at der bliver færre og færre landbrug år for år, også blandt vores medlemmer og kunder. Det er klart, at det betyder noget for en rådgivningsvirksomhed og forening, der primært henvender sig til landbruget.
 
Virksomhedens omsætning er faldet fra 102,5 mio. kr. i 2016 til 99,7 mio. kr. i 2017, mens egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 33,8 millioner kroner.
 
Sidste år havde den fynske landboforening 1.267 medlemmer, eller 66 færre end i 2016. Antallet af førte landbrugsregnskaber var sidste år i alt 1.900, og for andre virksomheder blev der ført 350 regnskaber.
 
Læs mere fra generalforsamlingen i Effektivt Landbrug fredag, og i LandbrugFyn i de kommende uger.

- Den endelige beslutning er ikke truffet endnu

23-03-2018 11:06:05

Lodsejerkritik af Energinets ageren omkring Baltic Pipe bliver fejet af bordet af energi-, forsynings- og klimaministeren. Han mener, at gasrørledningen klart er i almenvellets interesse i Danmark.


Minister: Baltic Pipe er storpolitik

23-03-2018 10:58:14

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) mener, at det er ekstremt vigtigt, at Danmark hjælper Polen med at frigøre sig fra Rusland. Og her spiller Baltic Pipe, som mange landmænd ellers lige nu udtrykker bekymring over, en stor rolle.


Franske malkefår på mælkeeventyr i New Zealand

23-03-2018 10:40:02

I New Zealand har der altid været mange får til produktion af kød og uld. Nu er et nyt kapitel åbnet og begyndt at vokse, nemlig produktionen af fåremælk. Effektivt Landbrug var med til åbningen af et stort, ambitiøst projekt, Maui Milk Ltd.


Droner og satellitter kan give landbruget økonomisk rygstød

23-03-2018 10:24:18

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at nuværende teknologi til præcisionslandbrug som droner og satellitter vil kunne hæve landbrugets bundlinje med mellem 255 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner årligt.


Esben Lunde Larsen inviterer til borgermøde om vildsvinehegnet

23-03-2018 09:30:46

Lodsejere og alle andre er velkomne, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen slår dørene op til borgermøde om det kommende vildsvinehegn i tønder i næste måned.


Læg en dræningsstrategi

23-03-2018 09:20:01

Det er dyrt at dræne, men endnu dyrere at lade være. Det er derfor ifølge agronom og Ph.d. Kasper Jakob Jensen vigtigt at lægge en afvandingsstrategi og følge den.


Erfaringer skal hjælpe andre

23-03-2018 09:10:03

Seges søger landmænd, der har nyere erfaringer med dræning, i håb om at kunne lave en guide for optimal dræning i hele landet.


Lav drændybde giver udbyttetab

23-03-2018 09:00:35

Forsøg viser klar udbytterespons af drændybden ved kvælstoftilførsel efter norm, hvor lav drændybde giver store udbyttetab.


Drænledninger på mobilen

23-03-2018 08:50:28

Med Farm Tracking kan dræn, brønde, drænudløb og andre hotspots nemt registreres på bedriftens markkort. Og det kan tilmed gøres, uden man nødvendigvis har abonnement på systemet.


66.000 tons byg til kameler

23-03-2018 08:36:10

I de seneste dage har DLG på Fredericia Havn lastet en stor skibsladning til Saudi-Arabien.


Mælkeproducenter varsler øget pres på Arla for at få højere priser

23-03-2018 08:24:12

Danske Mælkeproducenter opfordrer til oprør i Arlas repræsentantskab for at få presset ledelsen til at sikre højere afregningspriser.


Lars Hvidtfeldt: - Nej til frivillig udfasning af glyphosat

22-03-2018 16:12:07

Ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening blev anvendelsen af Roundup taget op.


Liv og død i fodersiloen

22-03-2018 16:01:16

Nordsjællands Landboforening: Nej til grundvandsbeskyttelse som politisk korstog

22-03-2018 15:56:39

Ved onsdagens generalforsamling slog formand Lars Jonsson fast, at det ikke er rimeligt, at lokale byråd eller kommunal administration lægger begrænsninger på landmænds jord.


- Brug for et alternativ til de store rådgivningsselskaber

22-03-2018 15:46:04

På nf plus’ generalforsamling fokuserede formand Kurt Jørgensen på de små foreningers berettigelse i et marked, hvor mange rådgivningsselskaber vokser og vokser.


Konflikt: Har du ledige stalde?

22-03-2018 15:11:49

Hvis der udbryder konflikt i den offentlige sektor, kan mange landmænd få brug for ekstra staldplads. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer, Tican og Danish Crown alle danske landmænd til at hjælpe kollegaer, der mangler kapacitet, ved at tilbyde overskydende plads via staldbørsen.


Danske økologer studerer frugtbar jord i England

22-03-2018 14:25:38

En intensiv studietur om frugtbar jord, Albrecht-analyser og økologisk pløjefri dyrkning går til England i slutningen af juni måned.


NNF støtter vildsvine-initiativ

22-03-2018 14:00:21

Det er ikke kun i landbrugskredse, at regeringens initiativ for at forhindre svinepest i Danmark bliver godt modtaget.


Pas på dine penge

22-03-2018 13:24:42

Det er svært at finde argumenter for hvorfor man skal investere i aktier lige nu. I USA sætter de renten op, og Trump er i gang med handelskrig mod resten af verden. Derfor er der en reel risiko for et større fald på aktiemarkedet i 2018, og jeg anbefaler derfor at du passer på med køb i aktier, som situationen er lige nu.


Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 47 (921 artikler)Prev1234567454647Next