Balladen om DanAvl fortsætter: Konkurrencemyndigheder kontaktet igen

Lasse Ege Pedersen 12-01-2018 14:06:15
Danske Svineproducenter melder nyt Danavl til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Det nye Danavl P/S, der efter flere års sagsbehandling i september fik det grønne lys fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at gå i luften, misbruger sin dominerende stilling på markedet til at tilbyde svineproducenterne unfair vilkår i nye kontrakter, som lige er udsendt, mener Danske Svineproducenters formand, Henrik Mortensen.

Han har nu på ny rettet henvendelse til styrelsen for at få dem til at forholde sig til konstruktionen, der fremover alene skal står for salget af DanAvl-genetik i udlandet.

I mens man venter på en tilbagemelding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer Danske Svineproducenter sine medlemmer til at lade kontrakterne ligge urørte i skuffen de næste par uger.

 

Urimelig fremgangsmåde

I en pressemeddelelse fra foreningen, lyder det, at det nye DanAvl i disse dage udsender de første genforsyningsaftaler ud via Ornestation Mors og Hatting. Det er kontrakter, som skal underskrives inden udgangen af januar, hvis sædleverancerne skal fortsætte i februar.

- Der er benyttet en fremgangsmåde, som er helt urimelig, og indholdet i kontrakterne er også helt urimeligt, siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen.

Han mener, at det blandt andet er  urimeligt, at der »tilbydes« en bindingsperiode på mindst 12 måneder og op til 36 måneder. Det er en periode, som er op til dobbelt så lang tid som i de gamle aftaler til udenlandske producenter. Oveni forbeholder Danavl P/S sig ydermere ret til at hæve priserne med kort varsel.

- I mine øje er dette ikke et værdigt tilbud fra et selskab, når det hedder sig, at vi selv bestemmer over det, siger Henrik Mortensen, som oplyser, at der også kommer prisstigninger fra day one fra det nye selskab.

- Den nye aftale rummer både genafgifter og bidrag til det nye selskab, men det er dog stigninger, som er ret uigennemskuelige. Jeg har regnet ud, at jeg for min egen bedrift med en 12 måneders kontrakt vil imødese en prisstigning i genetikforsyningsafgift på 60 procent, siger Henrik Mortensen.

Han forklarer videre, at han mener, at informationsniveauet ikke er særligt højt fra det nye selskabs side. Derfor ved han det ikke med sikkerhed, men han hører på vandrørene, at tilsvarende nye aftaler med store prisstigninger ikke er noget, som er på vej ud på de øvrige europæiske markeder. Og det til trods for, at det ellers er salget i udlandet, som har været hovedargumentet for at styrke business casen i det nye Danavl.

- I stedet vælger selskabet åbenbart at lægge hårdt fra land og malke deres egne ejere, allerede inden det nye selskab er to måneder gammelt, og det er ganske urimeligt, erklærer Henrik Mortensen.

- Desværre kommer det efterhånden ikke bag på mig, at vi ejere kommer til at holde for som det første.

Effektivt Landbrug er ved at indhente kommentarer fra Landbrug & Fødevarer.

 

Danmark samler verdens klogeste om bedre yversundhed

Et internationalt yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.


Ofte skyldes faldende ureatal ikke fodringen

Ureatallet falder hos mange producenter. Men i de fleste tilfælde skyldes det ikke fodringsproblemer i besætningen, oplyser Seges.


Analytiker forudser markant prisfald på mælk

Første halvår af 2018 bliver langtfra nogen fest for mælkeproducenterne. Analytiker forventer, at afregningsprisen kommer ned omkring to kroner og 40 øre.


Pulverbjerge bøvler fortsat

EU købte mælkepulver og etablerede enorme lagre for at understøtte mælkemarkedet. Men nu er pulverlagrene endt med at blive til en stor hovedpine for EU-kommissionen.


LMO opruster på rådgivning om vand

Et stigende antal henvendelser fra landmænd om udfordringerne med grundvand og overfladevand får rådgivningsvirksomheden LMO til at oprette et særligt vandteam i samarbejde med advokatfirma.


Større udbytter i majs sået i dobbeltrækker

Pöttinger har fået sin Aeroseem kombinationssåmaskine til majs testet i flere lande. Altid med udbyttestigninger som resultat.


Danish Agro-koncernen og Vestjyllands Andel køber grovvare- og specialfoderselskab i Letland

De danske og tyske ejere af et baltisk datterselskab opkøber i første omgang 60 procent af aktierne i et grovvareselskab ved Riga i Letland.


Stressede dyr værre end døde dyr

Bekymringerne blev luftet, da både landmænd og andre borgere mandag tog imod Esben Lunde Larsens invitation til borgermøde om ulve i Holstebro.


Første spadestik til nyt Danespo-byggeri

Udviklingen af kartofler skal med tiden foregå i Danespos nye hovedsæde. Vejles borgmester svingede grabben og tog første spadestik til det nye udviklings- og forskningsfaciliteter samt hovedkontor.


Reservér Propulse til den vigtige fanebladsprøjtning

Halvdelen af merudbyttet for svampebekæmpelse i hvede kommer fra en veludført sprøjtning på fanebladet i stadie 37-39. Og årets forsøg viser, at Propulses gode effekt på septoria gør midlet mest egnet på dette stadie.


Stor interesse for urørt skov blandt private skovejere

130 skovejere har tilbudt at indgå naturaftaler for skovområder i henhold til Naturpakkens frivillige støtteordning for urørt skov og biodiversitet.


Droner kan levere rovmider med præcision

Perspektiverne med hyperspektrale kameraer, der kan se meget mere end det menneskelige øje, er enorme. Præcisionskortlægning og præcisionsbehandling på planteniveau er nu en mulighed.


Forskere afviser at være blevet presset til at skyde DN-analyse ned

Vi har ikke ændret holdning, lyder det fra seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen fra Aarhus Universitet. Hun og hendes forskerkolleger er blevet kritiseret for at tilgodese universitetsledelsen og regeringen i sag om beregninger bag Landbrugspakken. Men hun kalder kritikken for helt uhørt.


Frøet holder ploven inde i varmen

I en absolut kynisk og ganske objektiv analyse af omkostningsstrukturen ved pløjning og pløjefri dyrkning viser der sig først markante besparelser, når der praktiseres direkte såning. 33 procent pløjefrit er lige så dyrt som et pløjesystem.


Esben Lunde Larsen: Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør i dag, hvor danskerne fremover får mere urørt skov og anden biodiversitetsskov. Samlet set får naturen førsteprioritet i et område, der svarer til fire gange Gribskov.


LDM: Utydelig fremtid

NutriFairs stigende besøgstal dryppede pænt på LDM's besøgstal og interessen for at overvære faglige indlæg og politisk debat.


Folkeafstemning om pesticider i Schweiz

I Schweiz skal man nu stemme om, hvorvidt der skal gives støtte til landmænd, der bruger pesticider. Dansk planteformand vurderer, at schweizisk befolkning dog nok skal vurdere spørgsmålet nøgternt, da man er så vant til folkeafstemninger i landet.


- Bedste år siden 2001

Efter at have gennemgået de første regnskaber, vurderer Agri Nord, at nordjyske mælke- og svineproducenter kommer ud af 2017 med rekordresultater. Især soholderne kan se frem til store plus på bundlinjen.


Trimmet til mere medvind

Ved Fjerritslev glæder Stig Abildgaard sig over det bedste regnskab i hans tid på gården. Han vurderer dog, at der ligger meget mere til grund for succesen end gode salgspriser.


Rapsprisen forsøger at finde en ny bund

Man kan efterhånden tale om et decideret nedbrud i den europæiske rapspris, der siden november måned har været inde i det, der nærmest kan betegnes som frit fald. Lige nu forsøger rapsprisen dog på at finde sig en ny bund.


Side 1 af 12 (222 artikler)Prev1234567101112Next