Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Generaladvokaten underkender danske myndigheders KO-fortolkning

EU-domstolen er på vej med nyt fortolkningsbidrag, som hjælper danske landmænd. Forslaget til afgørelsen fra EU-systemet er langt og indeholder en hel del fakta og vurderinger. Vi redegør her for afgørelsen.


Driftsledere i landbruget har ofte ikke krav på funktionærstatus

Ens arbejde skal ifølge loven »udelukkende eller i det væsentlige« bestå i på arbejdsgiverens vegne at lede og føre tilsyn med andres arbejde, for at man har funktionærstatus. Det kriterium vil i mange tilfælde føre til, at en driftsleder i et langbrug ikke vil få funktionærstatus efter funktionærloven.


Kun udenlandske forskere får lettere ved at bijobbe

Først ville S og DF undtage landbruget og boreskibe fra lempelser i udlændingeloven, der skal gøre det lettere for udlændinge at tage bijob. Men det kunne de ikke i forhold til konventionerne. Så i stedet vil partierne nu undtage alle andre brancher end forskere fra de lempeligere regler.


Feriepenge »indefryses« fra efteråret 2020

Som en følge af ny ferielovgivning skal man som arbejdsgiver opgøre sien ansattes ferie i perioden fra den 1. september 2019 og den 31. august 2020, og som udgangspunkt indbetale beløbet til en fond, der oprettes til formålet.


Køkkenhavestriber gavner naturen

Indlæg af Niels Søndergaard, jagtfagligchef/afdelingschef for rådgivning og uddannelse i Danmarks Jægerforbund


Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Det er vigtigt, at lodsejeren selv er opmærksom på, at ekspropriationserstatninger kan være momspligtige. Skat kan nemlig kun rette et eventuelt momskrav mod lodsejeren.


Ulven er ikke eksotisk – den er problematisk

Carsten Bach, miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance, mener der skal være plads til ulven i Danmark. Men det skal være i naturen på afstand af dyrehold og beboelse.


Lempelse af kravet om flere afgrødekategorier kan have konsekvenser for din bedrift

For at modtage den grønne støtte, skal landmænd overholde tre grundlæggende krav; flere afgrødekategorier, fem procent miljøfokusområder og opretholdelse af permanent græs.


Lovændring uden betydning for transport i støtteudbetaling

Folketinget har nu vedtaget nye regler om pant i betalingsrettigheder, og reglerne er allerede trådt i kraft.


Det kan være fornuftigt at beskytte sine produkter

Hvor står man, når man har lovet sine kunder kød fra Himmerland – men underleverandøren leverer kød fra Sydamerika?


Fremtiden er bæredygtig – men for hvem

Der er vel bygget 5–10 slagtesvinestalde i Danmark om året i de sidste 10 år. Vi står med et enormt investeringsefterslæb, når stalde fra 1990 og senere skal renoveres og fornys. Kan man forestille sig, at Danish Crown eksisterer uden, at der leveres danske grise til slagteriet.


Ansætter din virksomhed et tilstrækkeligt antal elever?

Med det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag kan det koste virksomheden dyrt, ikke at ansætte nok elever.


Gæsteprincippets »magt« udvides og cementeres af Østre Landsret

Ny dom om gæsteprincippet tilføjer nye fortolkningsmomenter i forbindelse med forståelsen af rækkevidden af det juridiske princip. Dommen understøtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.


Beskæftiger du udenlandsk arbejdskraft?

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale og afholder i marts måned tre aftenmøder, som informerer om skattepligtsforhold for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere.


Find dig ikke i influenza

Svineinfluenza står ikke på SPF-sundhedsdeklarationen, men den kan være lige så alvorlig for grisenes sundhed, som nogle af de kendte SPF-sygdomme som for eksempel PRRS.


Overtrædelse af EU’s dataforordning kan koste dig to procent af din virksomheds omsætning

Persondataforordningen – bliv klogere på rettigheder, bøder og erstatning.


I en personkritisk situation kan en fremtidsfuldmagt være guld værd for din virksomhed

Tag allerede nu stilling til, hvem der skal varetage dine interesser eller din bedrift i tilfælde af, at du ikke selv er i stand til det.


Side 1 af 2 (28 artikler)Prev12Next

Digitale brochurer

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

Se flere brochurer