Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Erstatning for ekspropriation kan være momspligtig

Det er vigtigt, at lodsejeren selv er opmærksom på, at ekspropriationserstatninger kan være momspligtige. Skat kan nemlig kun rette et eventuelt momskrav mod lodsejeren.


Ulven er ikke eksotisk – den er problematisk

Carsten Bach, miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance, mener der skal være plads til ulven i Danmark. Men det skal være i naturen på afstand af dyrehold og beboelse.


Lempelse af kravet om flere afgrødekategorier kan have konsekvenser for din bedrift

For at modtage den grønne støtte, skal landmænd overholde tre grundlæggende krav; flere afgrødekategorier, fem procent miljøfokusområder og opretholdelse af permanent græs.


Lovændring uden betydning for transport i støtteudbetaling

Folketinget har nu vedtaget nye regler om pant i betalingsrettigheder, og reglerne er allerede trådt i kraft.


Det kan være fornuftigt at beskytte sine produkter

Hvor står man, når man har lovet sine kunder kød fra Himmerland – men underleverandøren leverer kød fra Sydamerika?


Fremtiden er bæredygtig – men for hvem

Der er vel bygget 5–10 slagtesvinestalde i Danmark om året i de sidste 10 år. Vi står med et enormt investeringsefterslæb, når stalde fra 1990 og senere skal renoveres og fornys. Kan man forestille sig, at Danish Crown eksisterer uden, at der leveres danske grise til slagteriet.


Ansætter din virksomhed et tilstrækkeligt antal elever?

Med det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag kan det koste virksomheden dyrt, ikke at ansætte nok elever.


Gæsteprincippets »magt« udvides og cementeres af Østre Landsret

Ny dom om gæsteprincippet tilføjer nye fortolkningsmomenter i forbindelse med forståelsen af rækkevidden af det juridiske princip. Dommen understøtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.


Beskæftiger du udenlandsk arbejdskraft?

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale og afholder i marts måned tre aftenmøder, som informerer om skattepligtsforhold for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere.


Find dig ikke i influenza

Svineinfluenza står ikke på SPF-sundhedsdeklarationen, men den kan være lige så alvorlig for grisenes sundhed, som nogle af de kendte SPF-sygdomme som for eksempel PRRS.


Overtrædelse af EU’s dataforordning kan koste dig to procent af din virksomheds omsætning

Persondataforordningen – bliv klogere på rettigheder, bøder og erstatning.


I en personkritisk situation kan en fremtidsfuldmagt være guld værd for din virksomhed

Tag allerede nu stilling til, hvem der skal varetage dine interesser eller din bedrift i tilfælde af, at du ikke selv er i stand til det.


Ny EU-forordning stiller skærpede krav til din virksomheds data-dokumentation

Persondataforordningen, hvad drejer det sig om? Vi hjælper med at skabe overblik.


EU-domstolsforslag kan have positive økonomiske konsekvenser for danske landmænd med tab i udlandet

EU-domstolens generaladvokat er således af den opfattelse, at selskaber, der har haft underskud ved deres udenlandske aktiviteter, skal kunne medregne disse, hvis de ellers vil gå tabt. Generaladvokaten vurderer også, at et 10 års krav for valg af international sambeskatning er u-proportionelt.


Cannabis-dyrkning

- Reglerne under huden og status


Hvorfor bekymringen om Glyphosat er menneskelig

Af Iben Krog Rasmussen, debatansvarlig og medstifter af Tænketanken Frej


Sider: 1 - 1 (20 artikler)Prev1Next

Digitale brochurer

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

SAMSON AGROLIZE har stor succes med at sælge PG II gyllevognsserien fra SAMSON AGRO. Det er en højkvalitets gyllevognsserie, der er udviklet til den professionelle bruger, og som udmærker sig ved at have en meget høj kapacitet, effektivitet, holdbarhed og driftssikkerhed. Den er udviklet i samarbejde med brugerne og har derfor en meget veludviklet optionsliste.

Bakkegård A/S er din professionelle serviceleverandør inden for affald og organisk materiale. Vi tilbyder alt fra neddeling af træ og affald til sortering af kompost og udlejning af maskiner

Se flere brochurer