EU-domstolsforslag kan have positive økonomiske konsekvenser for danske landmænd med tab i udlandet

Søren Nørgaard Sørensen 02-02-2018 20:49:34
I de fleste tilfælde kommer EU-domstolen frem til det samme eller næste samme resultat som EU’s generaladvokater.
EU-domstolens generaladvokat er således af den opfattelse, at selskaber, der har haft underskud ved deres udenlandske aktiviteter, skal kunne medregne disse, hvis de ellers vil gå tabt. Generaladvokaten vurderer også, at et 10 års krav for valg af international sambeskatning er u-proportionelt.

For at læse denne artikel skal du have abonnement på vores avis.

Køb adgang til Effektivt Landbrug

Såfremt du allerede har et login til L-Mediehus' portaler, bedes du logge ind nu.