Et sandere billede af traktorsalget i 2017

Bøje Østerlund 12-01-2018 12:18:19
New Holland pressede sig igen i 2017 frem til en position som Danmarks populæreste traktormærke. Arkivfoto
I særlig grad påvirkes totalbilledet af traktorsalget i Danmark ved årsskiftet 2017 til 2018 af nogle strategiske handlinger hos forhandlere og importører. Effektivt Landbrug bringer her en analyse, der giver et sandere billede i forhold til eventuelle konjunkturbetragtninger.

Effektivt Landbrugs rettigheder til at viderebringe den officielle traktorstatistik er baseret på data fra det centrale motorregister. 

Med undtagelse af nogle få enheder vælger de fleste enten at få godkendt eller indregistreret sin traktor (henholdsvis sort eller rød kant på nummerpladen, red.), hvorfor traktorstatistikken giver et ganske retvisende billede af landbrugets investeringer i trækkraft samt traktormærkernes indbyrdes popularitet.

Store ændringer i typegodkendelser eller – som det var almindeligt tidligere – skatte- og afskrivningsmæssige betragtninger op til årsskiftet, kunne tidligere i et vist omfang forstyrre billedet af landbrugets reelle investeringsniveau i trækkraft.

Proforma registrering

Fra og med december måned 2017 og nogle måneder frem vil traktorstatistikken ikke repræsentere et retvisende billede af traktorsalget i Danmark. Årsagen er, at EU ændrer sine typegodkendelser af traktorer pr. 1. januar 2018 samt at forhandlere og importører for en sikkerheds skyld valgte at nyregistrere deres udstillings- og demotraktorer inden årsskiftet. 

I praksis er de fleste af disse traktorer – efter Effektivt Landbrugs skøn mere end 200 traktorer – straks afmeldt igen. Denne lille manøvre betyder, at netop disse traktorer i al fremtid er sikret adgang til at blive registreret hos enhver ny ejer i Europa, fordi de blev førstegangsregistrerede inden de nye regler trådte i kraft. En væsentlig værdi og gensalgsværdi for de kommende ejere af disse traktorer, uanset om de godkendes, registreres eller kører som hverken godkendte eller registrerede.

Mærker med fremgang

Kilder i branchen anerkender Effektivt Landbrugs tolkning af konsekvenserne for traktorstatistikken henholdsvis i december måned og for månedsstatistikkerne de kommende måneder, hvor de midlertidigt registrerede lager- og udstillingstraktorer hos forhandlerne formentlig kommer ud at køre hos kunderne. 

Dermed tillader avisen sig at udråbe traktorstatistikken i 12-måneders perioden fra 1. december 2016 og frem til 1. december 2017 som det retvisende billede af danske landmænds investeringer i trækkraft i 2017. Også her peger pilen på New Holland som det mest populære traktormærke i Danmark trods mærkets fald i markedsandel i forhold til året før. 

Når sandheden skal frem, skal det dog bemærkes, at det i 2017 frem til 1. december var Case IH, Fendt, John Deere, Valtra og Kubota, der stod for fremgangen i traktorsalget i Danmark i 2017 i forhold til det foregående år. Med 1. december som periodeafgrænsning øgede disse mærker deres markedsandele i forhold til samme periode året før. Tillykke med fremgangen herfra.

Tallene for høje

Først når 2018-året er omme vil en gennemsnitsbetragtning af nyregistreringerne for kalenderårene 2017 og 2018 formentlig tegne et troværdigt billede af traktormarkedet i Danmark i 2017 og 2018, herunder også traktormærkernes indbyrdes positioner. 

Den officielle traktorstatistik vil derfor for månederne december 2017 og frem til og med juni-statistikken 2018 være ledsaget af en bemærkning om de cirka 250 ekstra nyregistrerede traktorer, der ekstraordinært skønnes nyregistrerede i december 2017. 

Danmark samler verdens klogeste om bedre yversundhed

Et internationalt yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.


Ofte skyldes faldende ureatal ikke fodringen

Ureatallet falder hos mange producenter. Men i de fleste tilfælde skyldes det ikke fodringsproblemer i besætningen, oplyser Seges.


Analytiker forudser markant prisfald på mælk

Første halvår af 2018 bliver langtfra nogen fest for mælkeproducenterne. Analytiker forventer, at afregningsprisen kommer ned omkring to kroner og 40 øre.


Pulverbjerge bøvler fortsat

EU købte mælkepulver og etablerede enorme lagre for at understøtte mælkemarkedet. Men nu er pulverlagrene endt med at blive til en stor hovedpine for EU-kommissionen.


LMO opruster på rådgivning om vand

Et stigende antal henvendelser fra landmænd om udfordringerne med grundvand og overfladevand får rådgivningsvirksomheden LMO til at oprette et særligt vandteam i samarbejde med advokatfirma.


Større udbytter i majs sået i dobbeltrækker

Pöttinger har fået sin Aeroseem kombinationssåmaskine til majs testet i flere lande. Altid med udbyttestigninger som resultat.


Danish Agro-koncernen og Vestjyllands Andel køber grovvare- og specialfoderselskab i Letland

De danske og tyske ejere af et baltisk datterselskab opkøber i første omgang 60 procent af aktierne i et grovvareselskab ved Riga i Letland.


Stressede dyr værre end døde dyr

Bekymringerne blev luftet, da både landmænd og andre borgere mandag tog imod Esben Lunde Larsens invitation til borgermøde om ulve i Holstebro.


Første spadestik til nyt Danespo-byggeri

Udviklingen af kartofler skal med tiden foregå i Danespos nye hovedsæde. Vejles borgmester svingede grabben og tog første spadestik til det nye udviklings- og forskningsfaciliteter samt hovedkontor.


Reservér Propulse til den vigtige fanebladsprøjtning

Halvdelen af merudbyttet for svampebekæmpelse i hvede kommer fra en veludført sprøjtning på fanebladet i stadie 37-39. Og årets forsøg viser, at Propulses gode effekt på septoria gør midlet mest egnet på dette stadie.


Stor interesse for urørt skov blandt private skovejere

130 skovejere har tilbudt at indgå naturaftaler for skovområder i henhold til Naturpakkens frivillige støtteordning for urørt skov og biodiversitet.


Droner kan levere rovmider med præcision

Perspektiverne med hyperspektrale kameraer, der kan se meget mere end det menneskelige øje, er enorme. Præcisionskortlægning og præcisionsbehandling på planteniveau er nu en mulighed.


Forskere afviser at være blevet presset til at skyde DN-analyse ned

Vi har ikke ændret holdning, lyder det fra seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen fra Aarhus Universitet. Hun og hendes forskerkolleger er blevet kritiseret for at tilgodese universitetsledelsen og regeringen i sag om beregninger bag Landbrugspakken. Men hun kalder kritikken for helt uhørt.


Frøet holder ploven inde i varmen

I en absolut kynisk og ganske objektiv analyse af omkostningsstrukturen ved pløjning og pløjefri dyrkning viser der sig først markante besparelser, når der praktiseres direkte såning. 33 procent pløjefrit er lige så dyrt som et pløjesystem.


Esben Lunde Larsen: Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør i dag, hvor danskerne fremover får mere urørt skov og anden biodiversitetsskov. Samlet set får naturen førsteprioritet i et område, der svarer til fire gange Gribskov.


LDM: Utydelig fremtid

NutriFairs stigende besøgstal dryppede pænt på LDM's besøgstal og interessen for at overvære faglige indlæg og politisk debat.


Folkeafstemning om pesticider i Schweiz

I Schweiz skal man nu stemme om, hvorvidt der skal gives støtte til landmænd, der bruger pesticider. Dansk planteformand vurderer, at schweizisk befolkning dog nok skal vurdere spørgsmålet nøgternt, da man er så vant til folkeafstemninger i landet.


- Bedste år siden 2001

Efter at have gennemgået de første regnskaber, vurderer Agri Nord, at nordjyske mælke- og svineproducenter kommer ud af 2017 med rekordresultater. Især soholderne kan se frem til store plus på bundlinjen.


Trimmet til mere medvind

Ved Fjerritslev glæder Stig Abildgaard sig over det bedste regnskab i hans tid på gården. Han vurderer dog, at der ligger meget mere til grund for succesen end gode salgspriser.


Rapsprisen forsøger at finde en ny bund

Man kan efterhånden tale om et decideret nedbrud i den europæiske rapspris, der siden november måned har været inde i det, der nærmest kan betegnes som frit fald. Lige nu forsøger rapsprisen dog på at finde sig en ny bund.


Side 1 af 12 (222 artikler)Prev1234567101112Next