Forening sløjfer landmænd fra foreningsnavn

Lasse Ege Pedersen 12-01-2018 11:57:16
Bestyrelsen i Verdens Rigeste Landmænd har besluttet sig for at ændre navn til Verdens bedste fødevarer. Bestyrelsen er (fra venstre) Louise Bünemann (kasserer) Kristian Kølln, Felix Stark (stifter og talsmand), Jens G. Friis, Louise Dolmer (formand), Anette Riis og Trosten Arendrup (næstformand).
Foreningen Verdens Rigeste Landmænd skifter navn til Verdens Bedste Fødevarer. Stifter og talsmand Felix Stark er enig i beslutning, men vemodig over at sige farvel til landmænd i foreningsnavnet.

Projektet Verdens Rigeste Landmænd, der startede i 2012 som et enkeltmandsprojekt for Felix Stark, tidligere redaktør for det nu hedengangne Landbrug & Fødevarer-magasin Food & Culture, skifter navn.

Ud ryger både »rigeste« og »landmænd«, og i stedet skal projektet, der i dag er blevet til en regulær forening fremover kaldes Verdens Bedste Fødevarer.

Navneskiftet kommer efter en række workshops, som er blevet afholdt i løbet af anden halvdel af 2017 i foreningen.

I en pressemeddelelse lyder det fra Felix Stark, der er talsmand for foreningen, at det er med vemod, at han vinker farvel til især ordet »landmænd« i navnet.

- Jeg har et blødt punkt for landbruget og landmænd, og jeg oplever også, at det ofte er dem, mere end fødevareerhvervet som sådan, der kommer i klemme i den hårdkogte offentlige debat om vores madvarer. Derfor kunne jeg godt lide, at de var repræsenteret i navnet. Men vi er jo en forening, der sigter meget bredere end bare landbrug, og derfor giver det god mening, at vi også udvider rammen via navnet, siger han.

Samtidig erkender han, at mange har været skeptiske overfor det hidtidige navn.

- Sjovt nok er kritikken kommet fra begge sider. Landmænd synes ikke, de er rige, og erhvervets kritikere synes, landmænd er rige nok i forvejen. Tanken var jo, at det skulle sætte en ny ramme om debatten, men når det står i vejen for folks forståelse af projektets ambition, er det jo klart uhensigtsmæssigt.

Formand glad for navneskift

I maj sidste år blev Louise Dolmer, der til daglig er udvikler i kæden Landmad, udpeget som formand for foreningen, der nu vil kalde sig Verdens Bedste Fødevarer.

Hun påpeger, at landmændenes vilkår stadig er ekstremt vigtige for foreningen.

- Vi vil lægge meget vægt på at prøve at sætte en prop i den heksejagt, landmændene i mine øjne er udsat for. Og så skal vi støtte op omkring alle iværksættere, producenter og især landmænd, der mangler nogen, der kan bakke dem op og fortælle, hvor svært det er at få nogen form for økonomi til at være nyskabende, siger Louise Dolmer.

Foreningen har i alt seks bestyrelsesmedlemmer der alle enstemnigt har bakket op om navneskiftet. Foreningens vision er, at man gennem dialog og viden vil samle danskerne om en visionær og bæredygtig fødevareproduktion

Det vil man gøre ved at være et forum for faktabaseret dialog og ved at være debatskabende, arrangere Åben Hus arrangementer, formidle viden og facilitere netværk

Danmark samler verdens klogeste om bedre yversundhed

Et internationalt yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.


Ofte skyldes faldende ureatal ikke fodringen

Ureatallet falder hos mange producenter. Men i de fleste tilfælde skyldes det ikke fodringsproblemer i besætningen, oplyser Seges.


Analytiker forudser markant prisfald på mælk

Første halvår af 2018 bliver langtfra nogen fest for mælkeproducenterne. Analytiker forventer, at afregningsprisen kommer ned omkring to kroner og 40 øre.


Pulverbjerge bøvler fortsat

EU købte mælkepulver og etablerede enorme lagre for at understøtte mælkemarkedet. Men nu er pulverlagrene endt med at blive til en stor hovedpine for EU-kommissionen.


LMO opruster på rådgivning om vand

Et stigende antal henvendelser fra landmænd om udfordringerne med grundvand og overfladevand får rådgivningsvirksomheden LMO til at oprette et særligt vandteam i samarbejde med advokatfirma.


Større udbytter i majs sået i dobbeltrækker

Pöttinger har fået sin Aeroseem kombinationssåmaskine til majs testet i flere lande. Altid med udbyttestigninger som resultat.


Danish Agro-koncernen og Vestjyllands Andel køber grovvare- og specialfoderselskab i Letland

De danske og tyske ejere af et baltisk datterselskab opkøber i første omgang 60 procent af aktierne i et grovvareselskab ved Riga i Letland.


Stressede dyr værre end døde dyr

Bekymringerne blev luftet, da både landmænd og andre borgere mandag tog imod Esben Lunde Larsens invitation til borgermøde om ulve i Holstebro.


Første spadestik til nyt Danespo-byggeri

Udviklingen af kartofler skal med tiden foregå i Danespos nye hovedsæde. Vejles borgmester svingede grabben og tog første spadestik til det nye udviklings- og forskningsfaciliteter samt hovedkontor.


Reservér Propulse til den vigtige fanebladsprøjtning

Halvdelen af merudbyttet for svampebekæmpelse i hvede kommer fra en veludført sprøjtning på fanebladet i stadie 37-39. Og årets forsøg viser, at Propulses gode effekt på septoria gør midlet mest egnet på dette stadie.


Stor interesse for urørt skov blandt private skovejere

130 skovejere har tilbudt at indgå naturaftaler for skovområder i henhold til Naturpakkens frivillige støtteordning for urørt skov og biodiversitet.


Droner kan levere rovmider med præcision

Perspektiverne med hyperspektrale kameraer, der kan se meget mere end det menneskelige øje, er enorme. Præcisionskortlægning og præcisionsbehandling på planteniveau er nu en mulighed.


Forskere afviser at være blevet presset til at skyde DN-analyse ned

Vi har ikke ændret holdning, lyder det fra seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen fra Aarhus Universitet. Hun og hendes forskerkolleger er blevet kritiseret for at tilgodese universitetsledelsen og regeringen i sag om beregninger bag Landbrugspakken. Men hun kalder kritikken for helt uhørt.


Frøet holder ploven inde i varmen

I en absolut kynisk og ganske objektiv analyse af omkostningsstrukturen ved pløjning og pløjefri dyrkning viser der sig først markante besparelser, når der praktiseres direkte såning. 33 procent pløjefrit er lige så dyrt som et pløjesystem.


Esben Lunde Larsen: Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør i dag, hvor danskerne fremover får mere urørt skov og anden biodiversitetsskov. Samlet set får naturen førsteprioritet i et område, der svarer til fire gange Gribskov.


LDM: Utydelig fremtid

NutriFairs stigende besøgstal dryppede pænt på LDM's besøgstal og interessen for at overvære faglige indlæg og politisk debat.


Folkeafstemning om pesticider i Schweiz

I Schweiz skal man nu stemme om, hvorvidt der skal gives støtte til landmænd, der bruger pesticider. Dansk planteformand vurderer, at schweizisk befolkning dog nok skal vurdere spørgsmålet nøgternt, da man er så vant til folkeafstemninger i landet.


- Bedste år siden 2001

Efter at have gennemgået de første regnskaber, vurderer Agri Nord, at nordjyske mælke- og svineproducenter kommer ud af 2017 med rekordresultater. Især soholderne kan se frem til store plus på bundlinjen.


Trimmet til mere medvind

Ved Fjerritslev glæder Stig Abildgaard sig over det bedste regnskab i hans tid på gården. Han vurderer dog, at der ligger meget mere til grund for succesen end gode salgspriser.


Rapsprisen forsøger at finde en ny bund

Man kan efterhånden tale om et decideret nedbrud i den europæiske rapspris, der siden november måned har været inde i det, der nærmest kan betegnes som frit fald. Lige nu forsøger rapsprisen dog på at finde sig en ny bund.


Side 1 af 12 (222 artikler)Prev1234567101112Next