Nye beregninger: Tab på 1.350 kroner pr. hektar ved forbud mod glyphosat

Britiske landmænd vil få et betydeligt indtægtstab ved et forbud mod glyphosat. Her ved Anders Holm Rasmussen på Trinity Hall Farm med 420 hektar planteavl i det sydøstlige England.

Jørgen P. Jensen

Journalist (Planter og udland)
20-01-2019 11:00
Nye engelske beregninger af konsekvenserne ved et kommende forbud mod glyphosat i EU viser et tab for de engelske landmænd på over 8 milliarder kroner årligt, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Siden EU med et meget spinkelt flertal vedtog den 27. november 2017 at forlænge glyphosats godkendelse for kun fem år, har flere lande regnet på konsekvenserne ved helt at forbyde brugen af glyphosat.

- Det varer derfor ikke længe, inden arbejdet med at forberede næste vurdering af glyphosats fremtid – hvis man ellers kan finde et EU-land, der vil påtage sig opgaven, fortalte professor Per Kudsk fra Aarhus Universitet på denne uges Plantekongres i Herning.

- Sideløbende er der politisk debat i EU-landene, om glyphosat helt skal forbydes eller begrænses meget markant i anvendelse.

Herhjemme i Danmark har der ikke rigtig været lavet en grundig beregning af, hvad et forbud mod glyphosat vil koste danske planteavlere.

- Men sådanne beregninger har man lavet i blandt andet England, Tyskland og Frankrig, fortalte Per Kudsk.

 

Mere end et herbicid

Glyphosat indtager en særklasse indenfor pesticider, og kan i betydning ikke sammenlignes med andre sprøjtemidler.

- Der findes ikke andre midler, der kan gøre det samme, som glyphosat kan, understregede Per Kudsk.

- Det virker på stort set alt ukrudt, ikke mindst det flerårige. Det kan bruges hele året rundt og har mange anvendelsesmuligheder. De senere år har det været anvendt som erstatning for flere sprøjtninger med selektive herbicider og især været bagstopper overfor resistent ukrudt.

I England bruges glyphosat rigtig meget mod deres store problem med resistent agerrævehale – med risiko for også på sigt at udvikle glyphosatresistens.

- Men det er især glyphosats indtænkning i dyrkningssystemer med reduceret jordbehandling, der gør midlet til mere end blot et herbicid, fastslog Per Kudsk på Plantekongresssen.

 

Virkning på sigt

I 2017 blev der udgivet en rapport i England om konsekvenserne ved et glyphosatforbud, da man kunne se, at et sådant forbud muligvis var på vej.

- Rapporten er ganske vist bestilt af den engelske organisation af planteværns-forhandlere, men indholdet er beregninger foretaget af den engelske udgave af Seges, fortalte Per Kudsk.

I rapporten opstiller man et nu-scenarie og et efter-scenarie, hvor man ikke alene ser på ukrudtsbekæmpelse uden glyphosat, men også på om man overhovedet kan opretholde det sædskifte, som man har i dag.

Uden glyphosat skal der pløjes mere, foretages mere mekanisk harvning og stigende forbrug af selektive herbicider.

- Desuden ser man på kvalitetstab af planteafgrøderne og virkninger på lang sigt indenfor planteavlen.

 

Indtægtsnedgang

Englænderne har lavet beregninger for stort set alle deres salgsafgrøder, som indgår på deres 5-6 millioner hektar omdriftsarealer, og set på både direkte udbyttetab og kvalitetstab i afgrøderne.

- Der kommer forholdsvis store udbyttetab i de engelske afgrøder ved dyrkning uden adgang til glyphosat. På længere sigt forventer man yderligere ændringer i afgrødevalget med blandt andet mindre hvededyrkning og vinterraps, oplyste Per Kudsk.

 

Nedgang på 14 pct.

Rapporten ser også på konsekvenserne ud over alene det britiske landbrug og regner på virkningen i det britiske samfund generelt ved at skulle undvære glyphosat.

- Resultatet er, at det britiske samfund vil tabe cirka en milliard pund svarende til godt 8,5 milliarder kroner ved at måtte undvære glyphosat, oplyste Per Kudsk.

- Det svarer til, at det britiske landbrugs indkomst vil falde med knap 14 procent, hvilket vil være lig med cirka en tredjedel af, hvad de britiske landmænd hidtil har fået i EU-tilskud – altså en ganske betydelig indtægtsnedgang.

Per Kudsk har beregnet, at det britiske tab af indtægt på deres knap seks millioner hektra omdriftsareal vil være 1.350 kr. pr. hektar årligt.

Ukrudtet er nu i større vækst end det var i april sidste år

20-02-2019 14:00:53

Ved Ringsted har Klaus Jacobsen sammenlignet friske enårig rapgræsplanter med fotos taget sidste år i april. - De lange, hvide rødder viser tydeligt, at væksten er godt i gang. Og allerede har været det i nogen tid, siger han.


Fåreavler kaster håndklædet: - Løbet er kørt, for Energinet har besluttet sig

20-02-2019 12:00:29

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at afhænde sin besætning på flere end 300 får. En gårdejer undres og får medhold af talskvinde for dem, der får kompressor- og transformerstationen tæt.


Hvor er den folkelige debat i forhold til Baltic Pipe?

20-02-2019 11:00:49

Baltic Pipe opfylder ikke danskernes forventninger til demokratiet, mener skribenten. Han efterlyser hensyn til almenvellet i Danmark og efterlyser en folkelig debat i forhold til linjeføringen for en gasledning fra Norge til Polen.


Nye muligheder i NTM for krydsningsdyr

20-02-2019 09:05:04

Nye avlsværdital for krydsningsdyr gør det muligt at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd mere målrettet i krydsningsbesætninger og dermed øge det avlsmæssige niveau, skriver Viking Danmark.


Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Så dygtige er landmænd og fødevareindustri faktisk til at undgå spild

20-02-2019 09:00:19

Danske fødevareproducenter er mestre i at recirkulere.


Animalske fødevarer giver faktisk mindst madspild

20-02-2019 09:00:06

Hovedparten af fødevareaffaldet fra primærproduktionen og fødevareindustrien går i virkeligheden ikke til spilde, men bliver genanvendt til forskellige formål.


Svinenoter

20-02-2019 09:00:04

Ledelsestemaer for landmænd ligner dem for andre virksomheder

20-02-2019 06:00:51

Topledere i erhvervsvirksomhederne og praktiske landmænd har mange sammenfald i fokusområder i denne tid.


Sjællandsk dyrskuemand til Fyn

20-02-2019 06:00:06

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1462 (29222 artikler)Prev1234567146014611462Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer