Ny husdyrlov gør husdyrproduktionen mere fleksibel

Henning K. Andersen 25-06-2018 16:10:04
Med de nye miljøgodkendelser og -tilladelser begrænses husdyrproduktionen ikke længere af et bestemt antal dyr, der må produceres på den enkelte ejendom – og der er på mange punkter mulighed for en mere fleksibel produktion. Dog giver husdyrloven udfordringer på enkelte bedrifter, konkluderer Patriotisk Selskab.

For snart et år siden trådte den nye husdyrlov i kraft – og hos Patriotisk Selskab har man efterhånden gjort sig nogle erfaringer med, hvad den betyder: 

- Godkendelsessystemet er i mange henseender blevet mere fleksibelt, da der ikke længere gives tilladelse eller godkendelse til et bestemt antal dyr i et givent vægtinterval. De nye tilladelser og godkendelser giver derimod lov til en produktion på et bestemt areal. Det er derfor nu muligt at producere det antal dyr, som staldene er indrettet til, i det vægtinterval, man ønsker, så længe dyrevelfærdsloven overholdes, fortæller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab.

Mulighed for skift mellem fx smågrise og slagtesvin uden anmeldelse
Det er desuden blevet muligt at få en godkendelse/tilladelse til en såkaldt flexgruppe, fortæller hun: 

- Det betyder, at man uden anmeldelse kan veksle mellem fx smågrise og slagtesvin. På den måde kan man tilpasse sin produktion til efterspørgslen på markedet, siger hun.

Ny lovgivning giver udfordringer på nogle bedrifter
Selvom den nye husdyrlov har mange fordele, giver den også udfordringer på nogle bedrifter:

- At det nu er produktionsarealet, som udgør grundlaget for tilladelserne/godkendelserne, kan i visse tilfælde give udfordringer med at overholde ammoniak- og lugtemissionen. Det skyldes, at ammoniak- og lugtemissionen under den tidligere lovgivning blev beregnet på det enkelte dyr, hvor emissionen nu beregnes på baggrund af produktionskvadratmeterne, fortæller Kamilla From-Nielsen (billedet) og uddyber:

- Udfordringerne med den nye lovgivning finder især sted på ejendomme, der har haft mere end de gældende kvadratmeter pr. dyr under den tidligere lovgivning eller ligger bynært, tæt på naboer, Natura 2000-områder eller anden sårbar natur. Hvis man oplever udfordringer med at få en godkendelse eller tilladelse til sin produktion under den nye lovgivning, kan det måske løses med ammoniak- eller lugtreducerende teknologi.

Ny definition af overproduktion
Også definitionen af overproduktion er ændret:

- Tidligere var der tale om overproduktion, hvis der var for mange dyr eller for mange dyr i et forkert vægtinterval. Nu er der tale om overproduktion, hvis der anvendes arealer, der ikke er godkendt som produktionsareal i godkendelsen eller tilladelsen, eller hvis dyrevelfærdsloven ikke overholdes, siger Kamilla From-Nielsen.

Forlænget frist for at udnytte tilladelsen/godkendelsen
Udnyttelsesfristen af godkendelsen eller tilladelsen er desuden blevet øget fra to til seks år:

- Det er blevet vedtaget for at undgå, at for mange godkendelser og tilladelser bortfalder. For at opretholde godkendelsen eller tilladelsen skal mindst 25 % af det godkendte eller tilladte produktionsareal anvendes driftsmæssigt i tre på hinanden følgende år – inden der er gået seks år.  Ved driftsmæssig anvendelse forstås, at der skal produceres mindst 50 % af det antal dyr, som det er muligt inden for dyrevelfærdsreglerne og de andre krav, husdyrbruget er underlagt, forklarer Kamilla From-Nielsen.

Arealer reguleres ikke længere sammen med husdyrproduktionen
Med den nye husdyrlov er reguleringen af arealer og anlæg blevet adskilt – der kan dog være undtagelser:

- Arealvilkårene er bortfaldet, også i godkendelser og tilladelser fra før august 2017. Dog skal man være opmærksom på, at hvis et arealvilkår er begrundet i BAT eller ammoniakemissionen fra husdyrbruget, så er vilkåret ikke bortfaldet. Det kan fx være, hvis der er krav om fosforindholdet i foderet eller vilkår om udbringningstidspunkterne for husdyrgødning, siger Kamilla From-Nielsen.

Hvilken type godkendelse/tilladelse til hvilke husdyrbrug?
Der skelnes mellem en § 16b-tilladelse og § 16a-godkendelse:

- En § 16b-miljøtilladelse svarer til de tidligere § 10- og 11-miljøgodkendelser, og en § 16a-miljøgodkendelse svarer til den tidligere § 12-miljøgodkendelse. Husdyrproduktionen skal godkendes efter § 16a, hvis der er en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3 pr. år eller flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. Efter 8 år vil der ske en revurdering af ejendommen ligesom for IE-husdyrbrug under den tidligere lovgivning. En 16b-tilladelse skal til gengæld ikke revurderes. Den er til husdyrbrug med en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3 pr. år og et produktionsarealet på 100 m2 eller derover. Hvis husdyrproduktionen har et produktionsareal på under 100 m2, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt med en godkendelse eller tilladelse - produktionen skal blot anmeldes til kommunen”, afslutter Kamilla From-Nielsen.


 

Uganda - et land på vej frem

21-07-2018 10:51:00

Udviklingen går tilsyneladende kun langsomt fremad, men er synlig for dem, der har kendt landet i en årrække. Den årlige vækst er positiv og potentialet for at skabe bedre leveforhold for den brede befolkning blandt andet ved udvikling af landbruget er stort i det østafrikanske land ved ækvator.


Udlægget er bedre end frygtet

21-07-2018 10:50:09

Knud Arne Frandsen er positiv overrasket over, hvor veludviklet udlægget af hundegræs trods alt er, efter det er blevet fritlagt for den nyhøstede vårbyg.


Vårbyg ligger 30-40 procent under et normaludbytte

21-07-2018 10:29:41

På Adamshøj Gods tog man torsdag eftermiddag hul på den første høst af den vårbyg, som på det vestlige Sjælland næsten ikke har fået regn i sin vækstperiode.


Én-rotors princippet fungerer fint i frø

21-07-2018 10:27:26

Ifølge Case IH’s egne undersøgelser er Axial-Flow et enestående tærskeprincip til frøtærskning.


Agri Nord sætter fokus på nyt biogasanlæg i Hobro

21-07-2018 09:58:20

Det er Agri Nords nye biogasanlæg ved Hobro Nord, der bliver omdrejningspunktet på Agri Nords stand på Hobro Dyrskue.


Send vandet ned - ikke ud

21-07-2018 08:03:43

Klar til fagligt, spændende og sjovt dyrskue i Ribe

21-07-2018 07:00:45

De sidste forberedelser er i gang til dette års Ribe Dyrskue, der finder fredag den 27. juli


- Dødsulykke må mane til ekstra opmærksomhed i landbruget

20-07-2018 12:36:03

Torsdag mistede en brandmand livet, da han var i færd med at slukke en markbrand ved Tåstrup sydvest for Aarhus.


Statistik: Rekordlavt niveau på vinterafgrøder

20-07-2018 11:49:12

Arealet i Danmark med vinterafgrøder er på det laveste niveau i dette århundrede, viser tal fra Danmarks Statistik.


Standardløsninger sænker ikke antibiotikaforbruget

20-07-2018 11:16:29

Hvis antibiotikaforbruget skal minimeres, så handler det om godt management, hvor smittepresset minimeres og sygdomme forebygges.


Majs skal høstes grøn

20-07-2018 11:01:43

Tørken og varmen fortsætter de næste par uger, og derfor er det nødvendigt at vurdere, om majsen overhovedet er i stand til at sætte kolber? Hvis svaret er nej, er det optimale at høste den grøn i starten af august. Hvis svaret er ja, er det sandsynligt, at den er høstklar i slutningen af august


Prisen for foderbyg kan stige markant på europæisk tørke

20-07-2018 10:48:52

Afgrøderne i Europa er hårdt ramt af den tørre sommer. Det er ikke kun hveden der oplever svære vejrforhold i Europa, det samme gør sig gældende for foderbyg, der efter to års prishandel på et næsten historisk lavt niveau, nu er gået ind i en stigende pris­tendens.


PRRS-vaccine til pattegrise

20-07-2018 10:46:06

En ny vaccine mod PRRS er kommet på markedet og den kan bruges til pattegrise allerede fra dag ét.


En tilvækst på næsten 500 gram dagligt hos smågrisene

20-07-2018 10:36:31

Hans Christian Carstensen, Gram i Sydjylland, har succes med nye foderblandinger i klimastalden.


Vildsvinehegn rammes af ny kritik

20-07-2018 10:00:53

De huller, der kommer til at være i hegnet, der skal forhindre udbredelsen af afrikansk svinepest til Danmark, gør hegnet nytteløst, mener modstandere af anlæget. DF afviser kritikken.


Store økonomiske tørke-konsekvenser i syd

20-07-2018 09:13:34

Høsten af vinterbyggen i Sønderjylland er visse steder kun på 70 procent af det normale udbytte.


Vanding fortrænger klagesang og ynk

20-07-2018 08:44:28

Selvom høsten 2018 ikke ligner en hel almindelig dag på kontoret, bliver det ikke fra Regner Schultz Petersen ved Bække, vi kommer til at høre klagesang. – Bruger man de nødvendige timer på at passe vandingen, kan både rajgræs og hvede give fine udbytter, siger han.


Fredskov skaber alt andet end fred – nu skal den måske i retten

20-07-2018 08:25:25

Otte hektar fredskov har ført til at Per Kristensen, Mammen, er politianmeldt og måske ender i retten. Landbrugsstyrelsen mener, at Per Kristensen ikke har indsendt gødningsregnskab fra 2013 til 2016. Per Kristensen er enig, for han siger, han kan bevise at han ophørte i Register for Gødningsregnskab den 1. august 2013 og derfor ikke skulle lave gødningsregnskab herefter.


Vi høster vigtig viden i år

20-07-2018 08:06:56

Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 1333 (26642 artikler)Prev1234567133113321333Next

Digitale brochurer

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

Se flere brochurer