Ministeren skærper fosforloftene

Henning K. Andersen 26-06-2018 15:14:48
Den nye husdyrbekendtgørelse, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har sendt ud, betyder blandt andet skærpede fosforlofte. Arkivfoto.
Miljø- og Fødevareministeriet har udstedt ny husdyrgødningsbekendtgørelse med tilhørende bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter. Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2018, og indebærer blandt andet skærpede fosforlofte.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder regler om skærpede fosforlofter i visse oplande til søer i vandområdeplanerne, mens den tilhørende kortbekendtgørelse fastlægger grænserne for disse oplande. De skærpede fosforlofter er del af den fortsatte indfasning af ny husdyrregulering og supplerer de generelle fosforlofter, der trådte i kraft den 1. august 2017. I oplande omfattet af krav om skærpede fosforlofter vil der med de nye regler gælde et fosforloft på 30 kg fosfor pr. hektar (for husdyrbrug omfattet af kvægundtagelsen dog fortsat 35 kg fosfor pr. hektar).

Nye regler for udbringning af rodfrugtvaskevand og grønsaft
Rodfrugtvaskevand og grønsaft er omfattet af hovedreglen om udbringning af flydende affald i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11. Med afsæt i dispensationspraksis for udbringning i efteråret/vinteren er der nu fastsat særlige udbringningsperioder, der fraviger hovedreglen for flydende affald for rodfrugtvaskevand og grønsaft. Det betyder, at rodfrugtvaskevand kan udbringes i perioden fra 1. oktober til 1. februar, og at grønsaft kan udbringes i perioden fra 1. oktober til 15. november, forudsat en række betingelser er opfyldt. De fastsatte betingelser skal sikre, at der ikke sker merudvaskning med kvælstof fra de arealer, der har modtaget rodfrugtvaskevand og grønsaft i de særlige udbringningsperioder.

Brænding af husdyrgødning og fosforregulering af frilandsgrøntsager
I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der endvidere foretaget ændringer, der medfører, at brænding af husdyrgødning på et brændingsanlæg godkendt efter biproduktforordningen bliver et alternativ til udbringning af husdyrgødning på linje med forbrænding på et miljøgodkendt affaldsforbrændingsanlæg.

Derudover lempes fosforreguleringen af frilandsgrøntsager, således at grøntsager dyrket på friland i mindst fire hold på samme areal i samme planperiode kan anvende en fosfornorm på 60 kg P pr. ha. Salat, hovedsalat, babyleaves og radisser er frilandsgrøntsager, der dyrkes i mindst fire hold, og hvor der ikke findes korrekte normer og afgrødekoder, som afspejler denne dyrkning i fire hold. 

Miljøvurdering (SMV) af de ændrede regler
Der er gennemført en miljøvurdering (SMV) af relevante ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen efter reglerne i miljøvurderingsloven. Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med bekendtgørelsesudkastene fra den 21. marts til den 23. april 2018. Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en sammenfattende redegørelse over miljøvurdering af forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kan ses på Høringsportalen, hvor der også gives klagevejledning.
 

Prisalarm på hvede efter opadgående brud

23-07-2018 12:46:09

Længe har det stået lysende klart. at årets europæiske hvedehøst kommer til at slå gevaldigt fejl. I prisgrafen har vi dog ikke for alvor set effekten heraf. Ikke før i denne uge, hvor den europæiske hvedepris endegyldigt bryder over nogle afgørende pristoppe og dermed nu når et nyt højdepunkt, som vi skal tre år tilbage i tiden for at se sidst.


De røde traktorer ruller ud fra Viborg mod Hobro

23-07-2018 10:06:59

Sørensen og Lynggaard A/S, Viborg, er igen i år at finde på skuet i Hobro. Blandt andet med en Case Maxxum 145 CVX.


Velkommen til toppen

22-07-2018 07:00:13

Vejrup Andels Grovvareforening inviterede interesserede op i toppen af den nye silo


Minutiøse jordsøjletest kortlægger nedsivning

21-07-2018 12:59:27

Længe før et planteværnsmiddel kan godkendes skal det blandt andet testes for, hvor hurtigt det nedbrydes og hvor langt det siver ned i det øverste jordlag.


Nye Claas skårlæggere

21-07-2018 12:56:52

Claas tilføjer yderligere seks skårlæggere til den populære Disco-serie.


Tre nye hjullæssere fra Claas

21-07-2018 12:47:25

Torion-serien fra Claas udvides nu med tre nye modeller i kategorien 5, 6, og 9 tons.


Vent med at så efterafgrøder selv om marken er høstet

21-07-2018 12:32:26

- Vejrudsigten bør love tilstrækkelige nedbørsmængder, inden der sås efterafgrøder – også selv om marken er høstet, lyder anbefalingen fra chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab. Senest 15. august er man dog nødt til at vurdere situationen i forhold til de lovmæssige krav.


54 kg udsæd pr. hektar i hybridvinterbyg er nok

21-07-2018 11:37:19

Hos Knud Jensen i Asferg viste tyndt sået hybridvinterbyg, at 100 planter kan levere 700 aks pr. kvadratmeter og 23 procent mere udbytte end konventionelt to-radet vinterbyg.


Uganda - et land på vej frem

21-07-2018 10:51:00

Udviklingen går tilsyneladende kun langsomt fremad, men er synlig for dem, der har kendt landet i en årrække. Den årlige vækst er positiv og potentialet for at skabe bedre leveforhold for den brede befolkning blandt andet ved udvikling af landbruget er stort i det østafrikanske land ved ækvator.


Udlægget er bedre end frygtet

21-07-2018 10:50:09

Knud Arne Frandsen er positiv overrasket over, hvor veludviklet udlægget af hundegræs trods alt er, efter det er blevet fritlagt for den nyhøstede vårbyg.


Vårbyg ligger 30-40 procent under et normaludbytte

21-07-2018 10:29:41

På Adamshøj Gods tog man torsdag eftermiddag hul på den første høst af den vårbyg, som på det vestlige Sjælland næsten ikke har fået regn i sin vækstperiode.


Én-rotors princippet fungerer fint i frø

21-07-2018 10:27:26

Ifølge Case IH’s egne undersøgelser er Axial-Flow et enestående tærskeprincip til frøtærskning.


Agri Nord sætter fokus på nyt biogasanlæg i Hobro

21-07-2018 09:58:20

Det er Agri Nords nye biogasanlæg ved Hobro Nord, der bliver omdrejningspunktet på Agri Nords stand på Hobro Dyrskue.


Send vandet ned - ikke ud

21-07-2018 08:03:43

Klar til fagligt, spændende og sjovt dyrskue i Ribe

21-07-2018 07:00:45

De sidste forberedelser er i gang til dette års Ribe Dyrskue, der finder fredag den 27. juli


- Dødsulykke må mane til ekstra opmærksomhed i landbruget

20-07-2018 12:36:03

Torsdag mistede en brandmand livet, da han var i færd med at slukke en markbrand ved Tåstrup sydvest for Aarhus.


Statistik: Rekordlavt niveau på vinterafgrøder

20-07-2018 11:49:12

Arealet i Danmark med vinterafgrøder er på det laveste niveau i dette århundrede, viser tal fra Danmarks Statistik.


Standardløsninger sænker ikke antibiotikaforbruget

20-07-2018 11:16:29

Hvis antibiotikaforbruget skal minimeres, så handler det om godt management, hvor smittepresset minimeres og sygdomme forebygges.


Majs skal høstes grøn

20-07-2018 11:01:43

Tørken og varmen fortsætter de næste par uger, og derfor er det nødvendigt at vurdere, om majsen overhovedet er i stand til at sætte kolber? Hvis svaret er nej, er det optimale at høste den grøn i starten af august. Hvis svaret er ja, er det sandsynligt, at den er høstklar i slutningen af august


Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 1333 (26650 artikler)Prev1234567133113321333Next

Digitale brochurer

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

Se flere brochurer