Ministerens udspil utilstrækkeligt

Per Jørgensen 02-07-2018 09:03:27
Efter vores opfattelse og de tilbagemeldinger vi har på landsplan, er der allerede nogen som har kastet håndklædet i ringen og erkendt, at det f.eks. næsten er umuligt at drive rentabel naturpleje i såkaldte ulvezoner, selvom der p.t. gives tilskud til ulvesikre hegn og tilskud til indkøb af vogterhunde, skiver Gotlænderforeningen i Danmark i en pressemeddelelse.
Efter mødet i Ulfborg 21. juni, var vi mange fåreavlere, der havde håbet på nogle mere konkrete forslag til, hvorledes vi som fåreavlere (husdyravlere) fremover kan fastholde og udvikle vores produktion under betryggende rammer, uanset om vi driver det erhvervsmæssigt eller som hobbylandbrug, skriver forkvinde Anne Hjelm, Gotlænderforeningen i Danmark i en pressemeddelelse.

Ifølge Anne Hjelm, Gotlænderforeningen, er ministerens "opstramning” af reglerne et meget lille og kortsigtet skridt på vejen.

- Efter vores opfattelse og de tilbagemeldinger vi har på landsplan, er der allerede nogen som har kastet håndklædet i ringen og erkendt, at det f.eks. næsten er umuligt at drive rentabel naturpleje i såkaldte ulvezoner, selvom der p.t. gives tilskud til ulvesikre hegn og tilskud til indkøb af vogterhunde. Storålam, som er den produktion, der har været hårdest ramt har nu besluttet, at det ikke bliver med får, der skal drives naturpleje i Stråsø Plantage. Mindre fåreavlere har også haft besøg af ulve udenfor ulvezonen.

Mange fåreavlere udtrykker stor nervøsitet grundet manglende retningslinjer for håndtering af ulve generelt og evt. erstatning både indenfor og udenfor definerede ulvezoner. Uforholdsmæssigt mange får og lam er blevet angrebet, når man tager udgangspunkt i hvor få registrerede ulve, vi har indtil nu. Udviklingen i antal ulve og spredningsmønstret må betragtes som usikkert, udtaler hun.

De erstatningsbeløb der p.t. udbetales efter ulveangreb, kan på ingen måde kompensere for øget tilsyn, dyrlægeregninger, bortskaffelse af døde eller aflivede dyr samt tab i produktionen grundet stress på enkelt dyr og på flokniveau. Ligeledes kan det være vanskeligt at genanskaffe får, der er tilpasset naturpleje. For ikke at tale om det betydelige stressniveau man udsætter den enkelte, fåreholder for ved udsigt til at skulle aflive skambidte dyr.

En husdyravlers værste scenarie. Selvom vi producerer fra fødsel til slagtning, er der nogen dyreetiske regler som er meget vigtig for husdyravlere. Dyrene må ikke lide under mangel på foder, tørst, sygdom samt stress. 

Flere af vores medlemmer i det jyske har tilkendegivet, at de ikke tør udvide besætningen med naturpleje for øje eller fortsætte deres produktion. Nogen afvikler og andre er i gang med at reducere besætningen. Det må betragtes som et samfundsmæssigt tab, da fåreavl er med til at sikre det stigende behov for naturpleje, skabe variation og biodiversitet i det åbne land, holde gang i de små slagterier og gøre det attraktivt at bosætte sig på landet, hvor det er muligt at holde husdyr og for nogen af os, drive det som erhverv.

Den trend vi ser i øjeblikket, er netop en begyndende udflytning af yngre familier, der vælger at flytte fra de større byer ud til nogle af de værdier, som vi andre sætter pris på og gerne vil fortsætte med. 

Problemulve  

Det er ikke realistisk at få reguleret problemulve, men det forslag til dokumentationskrav, der foreligger nu.  Jørgen Blazejewicz, som er den der har haft de fleste angreb, har aldrig set en ulv. Allerede her vil der være ekstra udgifter til vildtkameraer m.v., bedre hegn osv. også selvom man driver fåreavl udenfor den definerede ulvezone. Indkøb og drift af vogterhunde vil kun være et alternativ for meget få besætninger i DK, og slet ikke hvis der afgræsses op til eller indenfor offentlige rekreative arealer med stor færdsel.

Fra Gotlænderforeningens side ønsker vi det "omfattende" dokumentationskrav til problemulv lempet og langt mere fleksibelt. En præcisering af hvem og hvornår man må bortskyde problemulve og på hvis regning.

Vi hilser den foreslåede hotline tlf. velkommen, men den bør være døgnbetjent, da drab og skambidning også foregår udenfor normalt arbejdstid. Der bør iværksættes en undersøgelse af hvilke konsekvenser, der har for produktionen, et evt. ulvebesøg har på besætningsniveau. Flere fåreavlere har haft besøg af guldsjakalen, og den bør derfor indbefattes i den kommende revision af vildtforvaltningsplanen.

De nuværende tilskud til ulvesikre hegn er ikke tilstrækkelige. Tilskuddet bør gives til alle der fremover får problemer med at sikre deres husdyr mod ulve- og sjakalangreb. Der bør gives tilskud til hegnalarmer i området med kronvildt. I områder hvor der optræder problemulve kompenseres ligeledes for merudgift til øget opsyn. For de få avlere hvor vogterhunde er et alternativ, bør de reelle udgifter til køb af og drift af vogterhunde dækkes.

Erstatning af døde og aflivet får og lam fastsættes ud fra markedsværdien. Der udbetales kompensation for medgået arbejdstid til aflivning af dyr, dyrlægeregninger samt bortskaffelse af dyrene. I visse besætninger vil ulveangreb medføre så meget stress, at ilæmmede får taber deres fostre og vil i en periode have vanskeligt ved at blive med lam igen. Forkvinden Anne Hjelm udtaler, at mange Gotlænderavlere har samme fortjeneste ved salg af kød som salg af de meget attraktive grå krøllede skind. Gotlænderforeningen garver skind for medlemmerne til en markedsværdi på 2,5-3 mio. kroner.

Uganda - et land på vej frem

21-07-2018 10:51:00

Udviklingen går tilsyneladende kun langsomt fremad, men er synlig for dem, der har kendt landet i en årrække. Den årlige vækst er positiv og potentialet for at skabe bedre leveforhold for den brede befolkning blandt andet ved udvikling af landbruget er stort i det østafrikanske land ved ækvator.


Udlægget er bedre end frygtet

21-07-2018 10:50:09

Knud Arne Frandsen er positiv overrasket over, hvor veludviklet udlægget af hundegræs trods alt er, efter det er blevet fritlagt for den nyhøstede vårbyg.


Vårbyg ligger 30-40 procent under et normaludbytte

21-07-2018 10:29:41

På Adamshøj Gods tog man torsdag eftermiddag hul på den første høst af den vårbyg, som på det vestlige Sjælland næsten ikke har fået regn i sin vækstperiode.


Én-rotors princippet fungerer fint i frø

21-07-2018 10:27:26

Ifølge Case IH’s egne undersøgelser er Axial-Flow et enestående tærskeprincip til frøtærskning.


Agri Nord sætter fokus på nyt biogasanlæg i Hobro

21-07-2018 09:58:20

Det er Agri Nords nye biogasanlæg ved Hobro Nord, der bliver omdrejningspunktet på Agri Nords stand på Hobro Dyrskue.


Send vandet ned - ikke ud

21-07-2018 08:03:43

Klar til fagligt, spændende og sjovt dyrskue i Ribe

21-07-2018 07:00:45

De sidste forberedelser er i gang til dette års Ribe Dyrskue, der finder fredag den 27. juli


- Dødsulykke må mane til ekstra opmærksomhed i landbruget

20-07-2018 12:36:03

Torsdag mistede en brandmand livet, da han var i færd med at slukke en markbrand ved Tåstrup sydvest for Aarhus.


Statistik: Rekordlavt niveau på vinterafgrøder

20-07-2018 11:49:12

Arealet i Danmark med vinterafgrøder er på det laveste niveau i dette århundrede, viser tal fra Danmarks Statistik.


Standardløsninger sænker ikke antibiotikaforbruget

20-07-2018 11:16:29

Hvis antibiotikaforbruget skal minimeres, så handler det om godt management, hvor smittepresset minimeres og sygdomme forebygges.


Majs skal høstes grøn

20-07-2018 11:01:43

Tørken og varmen fortsætter de næste par uger, og derfor er det nødvendigt at vurdere, om majsen overhovedet er i stand til at sætte kolber? Hvis svaret er nej, er det optimale at høste den grøn i starten af august. Hvis svaret er ja, er det sandsynligt, at den er høstklar i slutningen af august


Prisen for foderbyg kan stige markant på europæisk tørke

20-07-2018 10:48:52

Afgrøderne i Europa er hårdt ramt af den tørre sommer. Det er ikke kun hveden der oplever svære vejrforhold i Europa, det samme gør sig gældende for foderbyg, der efter to års prishandel på et næsten historisk lavt niveau, nu er gået ind i en stigende pris­tendens.


PRRS-vaccine til pattegrise

20-07-2018 10:46:06

En ny vaccine mod PRRS er kommet på markedet og den kan bruges til pattegrise allerede fra dag ét.


En tilvækst på næsten 500 gram dagligt hos smågrisene

20-07-2018 10:36:31

Hans Christian Carstensen, Gram i Sydjylland, har succes med nye foderblandinger i klimastalden.


Vildsvinehegn rammes af ny kritik

20-07-2018 10:00:53

De huller, der kommer til at være i hegnet, der skal forhindre udbredelsen af afrikansk svinepest til Danmark, gør hegnet nytteløst, mener modstandere af anlæget. DF afviser kritikken.


Store økonomiske tørke-konsekvenser i syd

20-07-2018 09:13:34

Høsten af vinterbyggen i Sønderjylland er visse steder kun på 70 procent af det normale udbytte.


Vanding fortrænger klagesang og ynk

20-07-2018 08:44:28

Selvom høsten 2018 ikke ligner en hel almindelig dag på kontoret, bliver det ikke fra Regner Schultz Petersen ved Bække, vi kommer til at høre klagesang. – Bruger man de nødvendige timer på at passe vandingen, kan både rajgræs og hvede give fine udbytter, siger han.


Fredskov skaber alt andet end fred – nu skal den måske i retten

20-07-2018 08:25:25

Otte hektar fredskov har ført til at Per Kristensen, Mammen, er politianmeldt og måske ender i retten. Landbrugsstyrelsen mener, at Per Kristensen ikke har indsendt gødningsregnskab fra 2013 til 2016. Per Kristensen er enig, for han siger, han kan bevise at han ophørte i Register for Gødningsregnskab den 1. august 2013 og derfor ikke skulle lave gødningsregnskab herefter.


Vi høster vigtig viden i år

20-07-2018 08:06:56

Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 1333 (26642 artikler)Prev1234567133113321333Next

Digitale brochurer

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Til den professionelle bruger ved stat, amt, kommuner, kirkegårde, industri, parker, boligselskaber, golfbaner, forlystelsesparker og landbrug. Alle vogne og tankvogne er varmgalvaniseret. Spar tid og penge med Solus professionelle produkter, der kan komme hvor store og tunge maskiner ikke kan. Dansk kvalitet, robust solidt dansk håndværk der er produceret i Danmark. Vi har det DU skal bruge!

Perstrup Beton Industri er en betonelementfabrik, der sammen med ØSB, Byggebjerg Beton, Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i Industri Beton Holding A/S. Perstrup Beton Industri beskæftiger pt. ca. 100 medarbejdere. Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. Yderligere producerer vi elementer til infrastruktur, tanke og landbrug.

Vækstaktuelt er vores landbrugsmagasin. I denne udgave kan du læse om præcisionsgødskning og mange andre spændende emner.

Se flere brochurer