Agri Nord søger Business Controller

Om stillingen Som Business Controller hos Agri Nord koncernen får du et bredt ansvar inden for vores interne økonomifunktion, hvor du er med til at udvikle og forme afdelingen og din egen rolle. Du får en stor kontaktflade i organisationen, bliver sparringspartner for ledere og chefer samt en række interne samarbejdspartnere, og forventes samtidig at stå for en stabil drift af dine ansvarsområder.

Som controller får du en række spændende opgaver af både forretnings-, udviklings- og driftsmæssig karakter, herunder samarbejde på tværs af koncernen. Du vil være ansvarlig for at sikre høj datapålidelighed og valide analyser/rapporter. Endvidere vil du være ansvarlig for at udvikle nye samt vedligeholde eksisterende rapporter.

Dine opgaver omfatter derudover blandt andet:

 • Ansvarlig for vedligeholdelse og videreudvikling af ledelsesinformation via BI
 • Implementering af nye tiltag ift. persondataforordningen • Deltagelse i optimering af forretningsgange og processer
 • Analyse af årsagssammenhænge og indsatsforslag • Udarbejdelse af økonomiske analyser og business cases
 • Deltage i planlægning og gennemførsel af budgetprocedurer • Daglig bogføring af regnskab for mindre selskaber • Udarbejde udkast til regnskaber, herunder koncernregnskab
 • Deltage i udarbejdelse af årsrapporter
 • Opbygning og vedligeholdelse af Balanced Scorecard

Gennem et stort kendskab til forretningen bliver din opgave også at sikre en retvisende og proaktiv økonomisk opfølgning og rapportering. Samtidig supporterer du forretningen med økonomiske analyser, der danner grundlaget for de rette strategiske og forretningsmæssige beslutninger. Du leverer data til ledere og chefer i hele koncernen.

Om dig

Der er flere mulige indgangsvinkler til dette job. Du har en relevant uddannelse som HD, HA eller cand.merc. og nogle års erfaring fra en stilling med lignende opgaver. Alternativt har du en baggrund som revisor. Vigtigst er det, at du har en stærk regnskabsmæssig indsigt og forståelse.

Agri Nord er kendetegnet ved en åben og ærlig ledelsesstil. Derfor vil du møde en hverdag, hvor din mening bliver hørt, hvor du får indflydelse på dine opgaver og hvor der er en professionel, men omgængelig omgangstone.

I stillingen vil du få en bred kontaktflade, og det er derfor vigtigt at du besidder både gode kommunikative egenskaber, samt at du forstår at sætte resultater, samarbejde og løsninger i højsædet.

Du formår og trives med at dykke ned i data og med at forstå, hvad der ligger bag ved tallene – ligesom du formår at videreformidle og simplificere disse. Du er selvstændig, omstillingsparat og har lyst til at være en del af en løbende udvikling, ligesom opgaver med en analytisk vinkel motiverer dig.

Det er helt afgørende, at rapporter, regnskaber, budgetter m.m. udarbejdes under hensyn til gældende lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. Derfor er det vigtigt, at du holder din viden opdateret, og at du sætter en ære i at levere kvalitet.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • Har minimum 3-5 års erfaring som controller
 • Er erfaren indenfor BI-rapportering – gerne i Targit
 • Er selvmotiverende og proaktiv
 • Har en god analytisk sans, der sætter dig i stand til at gennemskue og bearbejde komplekse data i store mængder
 • Er en afslutter, der arbejder resultatorienteret
 • Har et godt humør, en positiv indstilling og trives med at have mange bolde i luften på samme tid.

Ansøgning

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karsten Romby Larsen på 21 77 23 44.

Ansøgning mrk. ” 510 – Controller” sendes til job@hedegaardmanagement.dk Ansøgning: Løbende Ansættelse: Snarest muligt

Værkstedsleder

Møllegårdens Planteskole


Produktionschef

Skovsted Agro ApS


Sæsonmedarbejder

Jensen Seeds A/S


Reservedelsekspedient

Brdr. Holst Sørensen A/S


Flere muligheder

Roerslevgaard Entreprenør ApS v/Lars Christiansen


Salgs- og avlskonsulent

Breedncare Danmark ApS


Hegnsmontør til Thy

Pit Hegn/Østjysk Hegn