Kvalitet skal fremtidssikre

Hvor andre gennem byggeprocessen har sparet og valgt billigere løsninger, har Poul og Arne Overgaard gjort det modsatte. Deres nye slagtesvinestald rummer løsninger, som nemt kunne findes billigere, men for far og søn er det en fremtidssikring, der betyder, at der også om mange år står en funktionsdygtig stald.

Stalden rummer fire sektioner med plads til omkring 500 grise i hver sektion – 20 i hver sti. Der er 3-fasefodring og foder ad libitum.

Der hersker en hyggelig stemning i slagtesvinestalden ved Poul og Arne Overgaard – far og søn. Et barmarksprojekt på 2.100 kvadratmeter, som vises frem i Thisted den 9. februar til et åben stald-arrangement.
En håndværker kommer gående med en stige, en anden med et langt bræt i strid vestenvind udenfor stalden.
- Hvor mange skal jeg lave frokost til i dag, spørger mor Tove, inden hun kører hjem til ejendommen, hende og Poul har ejet i 45 år. Først med malkekvæg og siden med slagtesvin. Der produceres 6.000 slagtesvin om året, mens den nye stald, som indtages af grise ugen efter åben stald, skal producere 9.500 grise om året.
Poul og Arne har stået for det meste af byggeriet selv. Sønnen Arne, som er uddannet smed og agrarøkonom, har tegnet stalden selv.
- Jeg har tegnet en stald ud fra, hvad vi ved, der fungerer, fortæller han.
Blandt andet vender alle foderautomaterne ud i stierne og ikke parallelt med skillevæggene.
Det gør de også i den gamle stald på den anden ejendom, som er 20 år gammel. Dengang var det lidt at et tilfælde, men i dag kunne Poul og Arne ikke drømme om andet.
- Hvis foderautomaterne står op af væggen, kan en stor gris puffe en anden væk. Her kan den lille gris bare gå over på den anden side og æde, forklare Arne.

Foder og ventilation i et system

Styringen af foder og ventilation skal ske fra en og samme enhed.
- Vi er de første i Danmark, hvor Skov sætter det her op. Det er helt nyt, at både foder og ventilation kan styres fra samme sted, siger Poul.
Han og Arne kan begge styre og overvåge både ventilation og fodringen fra deres telefoner.
- Vi kan for eksempel sidde hjemme og slukke for foderet den dag, vi skal af med grise, forklarer Poul.

Fire sektioner

Stalden har fire sektioner, som er fuldstændig ens.
Der er 3-fasefodring med foder ad libitum.
Hver sektion vil kunne rumme omkring 500 grise – 20 grise i hver sti,
Ved indgangen til hver sektion er der aflastningsstier, som for eksempel bruges, hvis en gris får dårligt ben. Bliver en gris decideret syg, flyttes den ned i en sygesti, som er i forbindelse med udleveringsrummet.
Både aflastningsstier og sygestierne kan fodres individuelt.

Udleveringsrum

Stalden rummer yderligere en bufferstald og et udleveringsrum.
Poul og Arne Overgaard kører selv deres grise på slagteriet. De bakker til udleveringsrummet med deres lastbil, tænder en frikøler, som blæser varm luft ned i åbningen mellem stalden og lastbilen.
- Grise kan ikke lide træk, siger Poul.
Går grisene »i stå« har far og søn endnu en mulighed.
- Vi kan også få ventilationssystemet til at køre den modsatte vej, så grisene så at sige bliver »blæst« ud, forklarer Arne.
De foretrækker at være to til at læsse grise, men staldsystemet er lavet sådan, at en mand nemt kan klare opgaven alene.

Fremtidssikret

Stalden kunne, som far og søn beskriver det, bygges billigere, når man ser på materialer, inventar og de enkelte løsninger, men det er fuldt bevidst, at der er kastet ekstra penge i stalden for på den måde at sikre Arnes fremtid.
- Det skal være kvalitet og stalden skal kunne holde i mange år, siger Poul.
Sønnen Arne indtræder i I/S til sommer og herefter vil der gå en tid, inden Poul overlader det hele til Arne.

Sparet mange penge

Far og søn har stort set kun brugt fagfolk, hvor loven foreskriver det. De har selv lavet sokkel, malet de lange gange, sat alt inventar op, samlet tre fodersiloer og meget mere.
- Jeg ved ikke, hvad vi har sparet, men det er rigtig, rigtig mange penge, siger Poul, som ikke mener at to-tre millioner er et helt skævt bud.
Barmarksprojektet har kostet i alt syv millioner kroner med alt fra vej og tilslutning til stald og inventar

Læs også