bannerPos

Generalforsamling i Rapsol Avlerforening

20-05-2020 13:43:46

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling.

3) Fremlæggelse af årsrapport indeholdende likvidationsværdi gældende for året til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.
a) Vederlag til formanden

5) Valg af bestyrelse.
På valg er Henrik Hansen, Lars Skovdal Pedersen og Richard Madsen. 
Alle tre modtager genvalg.

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt.

Gældende regler for forsamling, afstand og hygiejne skal overholdes.

Virtuelt handelserfa Agromarkets

Dato(er): 09-06-2020


Generalforsamling i Rapsol Avlerforening

Dato(er): 10-06-2020


Økologisk plantedag 2020

Dato(er): 11-06-2020


Informationsaften om produktionslederuddannelsen

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 12-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 15-06-2020


Infomøde: Jeg en gård mig købe vil

Dato(er): 15-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 16-06-2020


Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020