bannerPos

Hæder for naturindsats uddeles ved en aften i naturens tegn

De aktive i Øster Hjerm har samlet lodsejere med et fælles areal på 550 hektar i en koordineret indsats med at anlægge faunastriber med mere.

Redaktionen

13-06-2019 14:40
Holstebro Struer Landboforening får besøg af Naturfredningsforeningens præsident. Det foregår hos Martin Merrild.

Naturen er et fælles ansvar. Det sætter Holstebro Struer Landboforening en tyk streg under ved et arrangement hos familien Merrild i Øster Hjerm – altså hos en nok så kendt Martin Merrild. Men her er det ikke mindst hustruen, Ulla Kehlet Merrilds engagement i arbejdet med faunastriber, der spiller ind.

Sammen er parret en del af en gruppe af lodsejere og ildsjæle i Øster Hjerm, der siden 2007 har arbejdet målrettet på at forbedre agerlands-faunaen i lokalområdet.

Markvildtprisen

Et arbejde, som denne aften hædres med markvildtprisen fra »Foreningen Stående Jagthunde i Danmark«. Prisen er på 10.000 kroner.

Det er et kriterie, at prismodtageren har udført en praktisk indsats for at forbedre levevilkårene for hele fødekæden i det åbne land, det vil sige for alt fra insekter og småfugle til større, jagtbare arter som haren og agerhønen.

Ildsjælene i Øster Hjerm fremhæves, fordi det er lykkedes dem at samle lodsejere med et fælles areal på 550 hektar i en koordineret indsats, hvor der er anlagt mange kilometer blomstrende faunastriber, iværksat fældefangst af krager/skader, som er en trussel mod faunaen, og gennemført agerhønsetællinger i samarbejde med Foreningen Stående Jagthunde. Tællingerne har i øvrigt vist, at antallet af agerhønsepar fra 2007 er steget fra 8 par til 46 par i 2019 – og »overskudshøns« har spredt sig til naboterrænerne.

Besøg af Maria Reumert Gjerding

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, kommer i løbet af aftenen med et indlæg, hvor hun sammen med Martin Merrild fortæller om multifunktionel jordfordeling og klimaløsninger.

Aftenen byder også på en tur ud i de blomstrende faunastriber. Alle interesserede er velkomne til arrangementet.

»Naturen – vores fælles ansvar« er arrangeret af Holstebro Struer Landboforening, og det holdes mandag den 24. juni klokken 19.

laj

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next