bannerPos

Årsmøde i Deltidsudvalget

Redaktionen

20-12-2018 10:26:22

Årsmøde i Deltidsudvalget – med beretning ved formand Christian Thomsen. Valg til udvalget. På valg er: Christian Thomsen og Jens Erik Nielsen.

Indlæg v/Anna Grethe P. Aggerholm, Byggeri & Teknik I/S om Planloven.

Moderniseringen af Planloven har til hensigt at give kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Den nye Planlov trådte i kraft 15. juni 2017.

Vi vil i aften se på, om hensigten er opfyldt med primært fokus på mulighederne i landzone. Hvad kan man nu i forhold til før ved opførelse af nyt byggeri, udnyttelse af overflødiggjort driftsbygninger osv. på landet?

Anvendelse og vedligeholdelse af storballepressere

Dato(er): 17-06-2019


Bedriftsbesøg ved Ringe

Dato(er): 17-06-2019


Økologisk bedriftsbesøg hos Kannegaard Økologi

Dato(er): 18-06-2019


Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus

Dato(er): 18-06-2019


DLG Innovation på Sejet Planteforædling

Dato(er): 19-06-2019 - 20-06-2019


Reception og åbent hus hos Ovethi

Dato(er): 21-06-2019


Hjørring Dyrskue 2019

Dato(er): 21-06-2019 - 22-06-2019


Jubilæum hos Korinth Entreprenørfirma

Dato(er): 22-06-2019


Traktortræk i Nørre Åby

Dato(er): 28-06-2019


Børn & Dyr på Bregentved 2019

Dato(er): 29-06-2019 - 30-06-2019


Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 06-12-2019


Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 11-12-2019


Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner

Dato(er): 07-02-2020