bannerPos

Restprodukter kan måske erstatte spagnum

Redaktionen

07-03-2019 22:00

Med udgangspunkt i biomasser er en række interessenter – herunder Teknologisk Institut – gået i gang med at udvikle voksemedier, der helt eller delvist kan erstatte spagnum. Det vil bidrage til en større dansk selvforsyningsgrad med voksemedier og til en mere bæredygtig planteproduktion baseret på fornybare ressourcer med reduceret klimaeffekt, lyder det fra parterne i projektet BioSubstrate.

Og nu vil man gerne invitere til en workshop nogle timer den 26. marts hos Økologi Haven i Odense SV. Her vil man orientere om projektets arbejdspakker og kommende aktiviteter, og der vil være mulighed for at komme med input til og diskutere aktiviteter med projektgruppen, lyder det fra arrangørerne. Alle er velkomne, og arrangementet er gratis. Der kræves dog tilmelding til Teknologisk Institut senest den 21. marts.

Udgangsmaterialet i fremtidens voksemedier vil bl.a. omfatte restbiomasser som afgassede gyllefibre, græsfibre og halm samt dyrkede biomasser som pil, elefantgræs og enggræs. Der vil blive afprøvet både nye og ældre teknologier til at forbehandle biomassen. Blandt dem er bioforgasning med og uden forudgående forbehandling, defribrering, kompostering, ekstrudering og hydrotermisk karbonisering. Ved man ikke lige, hvad disse teknologier dækker over, kan du få meget mere at vide på opstartsworkshoppen den 26. marts.

Projektet BioSubtrate ledes af Teknologisk Institut, er finansieret af GUDP og slutter med udgangen af 2021.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.
Side 1 af 1548 (30942 artikler)Prev1234567154615471548Next