bannerPos

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Indtryk fra roedagen fra tidligere. I år bliver det torsdag den 13. juni. Fotos: Jørgen P. Jensen

Redaktionen

24-05-2019 10:08
Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.

For fjerde gang indenfor de seneste år afholdes roedag på Sofiehøj Forsøgscenter ved Maribo. Det bliver i år torsdag den 13. juni, og det omfattede arrangement er et samarbejde mellem Nordic Beet Research, Nordic Sugar og VKST samt en lang række firmaer indenfor roedyrkning.

I år er der fokus på udbytte og bæredygtig dyrkning af sukkerroer, og i marken vises maskiner, sorter, gødskningsstrategier, ukrudtsbekæmpelse og svampebekæmpelse.

Man kan besøge roedagen enten om formiddagen fra klokken 8.30 til13.00 eller om eftermiddagen fra klokken 12.00 til 16.00, hvor samme program gentages. Midt på dagen serveres frokost til alle.

Arrangørerne bag roedagen oplyser, at der i år sættes særligt fokus på forskellige skadevoldere, og man vil kunne se eksempler på roer med skader. Der orienteres om opbygning af nye prognose- og varslingstjenester for roedyrkere.

Der gennemgås både klassisk ukrudtsbekæmpelse, additiver samt roer, der er forædlet til at kunne modstå anvendelse af ALS-inhibitorer, det såkaldte Conviso Smart.

Rækkesprøjtninger og maskiner

Der bliver demo af en kombination af kemisk og mekanisk bekæmpelse samt såkaldte rækkesprøjtninger, hvor et 25 centimeter bånd over rækken behandles efter en anden strategi end båndet mellem rækkerne.

Maskinudstillingen er en del af turen rundt i forsøgsmarken, og der er mulighed for at høre og se seneste nyt indenfor maskiner til roedyrkning.

Indenfor økologisk roedyrkning vises en række måder at bekæmpe ukrudt i form af falsk såbed, blindstrigling, brænding, strigling samt radrensning med fingerrensere og hypning. Dernæst vises også kørende robotter frem i demo.

Forædlere fra Maribo Hilleshög, KWS, Sesvanderhave og Strube præsenterer hver især to af deres bedste sorter på roedagen. NBR vil også gennemgå sortsafprøvningens principper.

Roedagen er gratis og for alle interesserede. Den foregår på Sofiehøj Forsøgscenter, Højbygårdvej 14, 4960 Holeby.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next