Hurtig fremspiring af sukkerroer er meget værd

Hurtig fremspiring, tilvækst og et godt plantedække kan måske spare en ukrudtssprøjtning.

Figuren viser vækstkurver for to sorter, som de kan udledes af de seneste tre års sortsforsøg. - Arealet under vækstkurverne er en god måde at samle flere observationer om fremspiring, og det er det, vi benytter til at beregne et »fremspiringsindeks«, forklarer Henrik Møller. I figuren ses de beregnede fremspiringsindeks og indeks for plantedække for en række udvalgte sorter. Plantedækket er ikke observeret i alle forsøg, så i den beregning indgår kun data fra otte forsøg. Indeks 100 er et gennemsnit af alle sorter. Indeks over 100 er derfor godt, mens under 100 er dårligere end gennemsnittet.

Det er almindelig kendt, at et godt plantedække er godt for roernes evne til at konkurrere overfor ukrudt. Særligt i 2023 viste det tørre forår betydelige forskelle mellem sorterne. Og det er vigtigt, roerne kommer godt fra start, så de kan dække for ny fremspiret ukrudt.

I forsøgsresultaterne fra Nordic Beet Research (NBR) er der særligt to egenskaber, som kan sige noget om sorternes evne til at konkurrere. Hvor hurtigt de kommer afsted, fremspiring, og deres plantedække senere.

Fremspiring observeres i alle forsøg to gange – ved en forventet 50 procent og en forventet 100 procent fremspiring. Ikke alle sorter er lige hurtige, og det er vanskeligt at overskue de mange tal og tabeller.

Indeks for fremspiring

Henrik Møller fra Sesvanderhave benytter derfor et »indeks for fremspiring«, som et samlet udtryk for fremspiringshastighed og plantemasse dannet i forløbet.

- Med det indeks kan man enkelt få et overblik over sorternes forskelle. Et højt indeks betyder hurtig fremspiring og god konkurrenceevne, 100 er et gennemsnit og lave indeks betyder langsom fremspiring og ringe konkurrenceevne, forklarer Henrik Møller.

- En hurtig vækst i fremspiringsfasen og et godt plantedække senere i vækstperioden giver et godt grundlag for en god konkurrenceevne. Det medvirker til, at man kan spare på ukrudtsmidler, og måske helt undlade en af de sprøjtninger, man ellers havde planlagt, påpeger Henrik Møller.

Læs også