Frankrig tillader bejdsemiddel i tre år

På grund af meget kraftige virusangreb går Frankrig nu tilbage til bejdsning med neonikotinoider i roer.

Mariehøne på vej til at spise en bladlus i marken. Ved at bejdse med neonikotinoider kan man beskytte de nyttedyr, som bekæmper bladlus. Billedet er fra en lille film på www.sukkerroer.nu.
Mariehøne på vej til at spise en bladlus i marken. Ved at bejdse med neonikotinoider kan man beskytte de nyttedyr, som bekæmper bladlus. Billedet er fra en lille film på www.sukkerroer.nu.

Af Bo JM Secher, Agricenter Danmark, Nordic Sugar

BEJDSNING Da man i Frankrig i 2019 ophørte med at benytte neonikotinoider til at bejdse sukkerroer, var det fordi, man ønskede et generelt forbud. Midlet kan have en effekt på bier, og et generelt forbud medførte, at det heller ikke var muligt at bejdse roer.

De to år uden en effektiv bekæmpelse af de bladlus, som spreder virusangreb i roemarkerne, har i år medført meget kraftige angreb i de franske roemarker. Særligt i området syd for Paris, hvor over 80 procent af alle marker er angrebne.

De kraftige angreb medfører meget store udbyttetab. I de kraftigst angrebne marker høster de franske roedyrkere kun 50 procent af, hvad de plejer, og den samlede franske roehøst forventes at lande 15-20 procent under et normalt udbytte.

Det er klart et meget hårdt slag for fransk sukkerproduktion, og det er lykkedes branchen at få godkendt en tre-årsplan, som åbner for muligheden for igen at benytte neonikotinoid-bejdse.

Miljørigtig insektbekæmpelse

De danske miljømyndigheder har de seneste to år givet danske sukkerroedyrkere en tilsvarende dispensation. Fordi bejdsning med neonikotinoider er den mest miljørigtige insektbekæmpelse, da den skåner andre nyttedyr i marken, og der ikke er risiko for at skade bier i en roemark.

Dispensationerne i Danmark er givet med en række betingelser, som sikrer, at der på ingen måde kan ske skade på bier, som kan findes omkring marken eller i de efterfølgende afgrøder.

Læs også

25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast
Tyske Treffler fås nu hos Johs. Mertz
Minister øger kontrol med dyrevelfærd
Skoleelever smagte på et job inden for fødevareerhvervet
Forening klager over Arla: - Klimakreditter og grønne løfter holder ikke