Eksperter har et bud på fremtidens foderprotein

Europæisk ekspertpanel har i en ny rapport udnævnt deres bud på fremtidens klimavenlige fodertyper til husdyr.

FODER Hvad skal danske landmænd fodre deres grise og fjerkræ med i fremtiden? Det spørgsmål presser sig på i takt med, at en stigende verdensbefolkning efterspørger stadig mere animalsk protein – blandt andet fra grise og fjerkræ.

Kornproduktion til dyrefoder udgør i forvejen knap 80 procent af det danske landbrugsareal, og dertil kommer en betydelig import af sydamerikansk soja, der medfører blandt andet afskovning, tab af biodiversitet og samfundsmæssige problemer. Det meddeler Teknologisk Institut.

Da efterspørgslen på svinekød og fjerkræ ventes at stige markant i de kommende år, er der derfor behov for alternative proteinkilder, som både er næringsrige, bæredygtigt produceret og rentable.

Netop disse tre kriterier har dannet grundlag for en ny EU-rapport. Arbejdsgruppens 19 deltagere kommer fra 13 EU-lande og tæller forskere, rådgivere, producenter og interessenter fra relevante brancher.

Top fem-liste over alternative foderkilder

Rapporten fra EIP-AGRI Focus Group er mundet ud i en top fem-liste over alternative foderkilder med særligt potentiale: Brød- og kagerester, grøn biomasse (græs/kløver), insekter (sort soldaterflue), mikroalger, samt mikrobielt proteinfoder (single-cell proteins).

- Fælles for de fem anbefalinger er, at vi har at gøre med foderkilder med et moderat til højt indhold både af proteiner, men også mineraler og vitaminer. Men der er mange andre afledte fordele. Mindre udledning af kvælstof, fosfor og pesticider. Mindre madspild. Bedre ressourceudnyttelse. Bare for at nævne nogle få, fortæller sektionsleder Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut. Han har fungeret som koordinator i EU-panelet.

- Samlet set, tilføjer Lars-Henrik Lau Heckmann, er disse foderkilder uden tvivl vejen frem for et landbrug, der både skal efterkomme stigende efterspørgsel og krav om en mere bæredygtig produktion.

Teknologisk Institut deltager i flere projekter og produktionsforsøg for at undersøge potentielt nye foderkilder.

Læs også