Få penge til at fortælle om EU’s landbrugspolitik

Igen i år kan du søge EU-Kommissionen om økonomisk støtte til formidlingsprojekter, der handler om den fælles europæiske landbrugspolitik.

Det kan være TV-indslag om landbrug og innovation, gårdbesøg og smartphone-apps med info om EU’s landbrugspolitik. Eller noget andet. 

EU-Kommissionen har afsat 30 millioner kroner til borgeroplysningen om landbruget.

Projekterne kan for eksempel handle om, hvordan landbrugspolitikken skaber job og vækst i landdistrikterne, om ny viden og innovation i landbruget, og om forbedringer af miljø og bæredygtighed.

Formålet med puljen er dels at udbrede kendskabet til og relevansen af EU’s landbrugspolitik blandt den generelle befolkning, dels at bygge tillid mellem borgere og landmænd i EU.

I udgangspunktet kan alle med interesse og viden inden for området søge puljen, for eksempel oplysningsforbund, NGO’er, uddannelsesinstitutioner, universiteter og mediehuse.

Målgruppen for aktiviteterne skal være den brede offentlighed, skoleelever, studerende, landmænd eller interessenter inden for landbruget.

Informationsaktiviteterne, som der gives støtte til, er bredt defineret og kan blandt andet være kampagner, konferencer, bøger, artikler, radio- og TV-indslag.

Ansøgere kan maksimalt få cirka 3,7 millioner kroner i tilskud og skal forvente selv at skulle finansiere mindst 40 procent et projekts tilskudsberettigede omkostninger.

Ansøgningen skal sendes til EU-Kommissionen senest den 21. januar 2020, oplyser Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Læs også