Informationsmøde om persondataforordningen

Djursland Landboforening afholder tirsdag den 26. juni informationsmøde for alle medlemmer.

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft, som gælder alle virksomheder i Danmark. Formålet med forordningen er at beskytte mod misbrug og unødvendig registrering af persondata. Reglerne betyder, at alle virksomheder i Danmark og EU skal have større fokus på behandling af persondata, og bøderne for overtrædelse af reglerne er forhøjet betragteligt. 

Djursland Landboforening afholder informationsmøder om persondataforordningen tirsdag den 26. juni for landmænd. 

Denne dag afholdes to møder. Det første starter kl. 13.00, og det næste kl. 15.00. Der vil være en kort introduktion til persondataforordningen, hvorefter der vil blive informeret om, hvilke forhold der er væsentlige som landmand i forhold til persondataforordningen. Afslutningsvis vil der blive forklaret, hvad man gør som landmand fremadrettet.

For jer som landmænd kan persondata dreje sig om data på medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere. Der skal bl.a. tages stilling til, hvor disse data er placeret, og hvordan virksomheden behandler og beskytter informationerne. Dette gælder både opbevaring i papirform og elektronisk opbevaring, samt adgangen til dataene. Der er ligeledes kommet større krav til, at virksomheder kan påvise, at forordningen overholdes (dokumentationspligt), samt krav til information om formålet med behandling af medarbejderes (og andre personers) data (oplysningspligt).

Tilmelding til mødet senest mandag den 25. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk/aktiviter.  Er man forhindret i at deltage i et af møderne tirsdag den 26. juni, vil der blive afholdt et tilsvarende informationsmøde igen til september. 
 

Læs også