Kronik om økologi vækker opsigt på Christiansborg

Økologi er klimafjendsk og ikke en del af FN’s 17 verdensmål, lyder det i kronik af journalist Jørgen Lund Christiansen. To ministerier har bebudet svar på materialet, som er sendt til alle 179 folketingsmedlemmer.

Økologi er klimafjendsk og ikke en del af FN’s 17 verdensmål. Det er overskriften på en kronik skrevet af journalist Jørgen Lund Christiansen, Skanderborg.

Han stiller spørgsmålet: Hvorfor forholder mange journalister og politikere sig ikke til fakta?

Da han satte punktum for den otte sider, illustrerede kronik, var det med en konstatering af, at den havde nået dobbeltstørrelse af en kronik i Politiken – og en erkendelse af, at næppe nogen avis ville bevilge den nødvendige plads. I stedet blev dobbeltkronikken mailet til samtlige 179 folketingsmedlemmer.

- Der kom, fortæller Jørgen Lund Christiansen, vel 50-60 omgående automat-tilbagemeldinger om, at læsning måske ville ske senere, når/hvis tiden ville tillade det. Enkelte MF’ere svarede personligt, blandt andre Vestres ordfører for bæredygtighed og FN’s verdensmål, Marie Bjerre, skrev i sin tak for henvendelsen, at den var læst med interesse. Per Jensen, Det konservative Folkeparti, skrev: »Jeg er helt enig i dine betragtninger. Forsæt endelig din saglige og fagligt velfunderede oplysning«, fortæller Jørgen Lund-Christiansen.

Ministerier lover svar

Det blev dog ikke ved det.

- Erhvervsministeriet, hvor Simon Kollerup (S) residerer, skrev, at sagen var videresendt til Miljø- og Fødevareministeriet, som således fik artiklen to gange. Mogens Jensens (S) ministerium har bebudet behandling af sagen. Social- og indenrigsministeriet under Astrid Krags (S) ledelse har videresendt kronikken til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og bebudet svar herfra, oplyser Jørgen Lund Christiansen.

Hele hans kronik kan læses på effektivtlandbrug.dk

Læs også