bannerPos

LE34 opruster med ekspert inden for multifunktionel jordfordeling

LE34 har ansat Sophie Dige Iversen, ekspert i multifunktionel jordfordeling.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
11-05-2020 14:27
Landinspektørfirmaet LE34 ansætter Sophie Dige Iversen, der er ekspert i multifunktionel jordfordeling. Dermed styrkes virksomheden på et forretningsområde, der forandrer landskabet til gavn for klimaet.

Multifunktionel jordfordeling er et redskab, som i den nærmeste fremtid vil blive brugt til at forandre store dele af det danske landskab for at løse en række klimaudfordringer. Landinspektørfirmaet LE34 opruster nu på området med ansættelsen af landinspektør Sophie Dige Iversen, der har stor erfaring med gennemførelse af jordfordelingsprojekter – blandt andet med multifunktionel arealanvendelse og beskyttelse af drikkevand som formål.

– Mit hjerte banker for at skabe realistiske jordfordelingsløsninger med respekt for de involverede parter, hvor mødet med de enkelte lodsejere og respekten for deres ejendom og virke skaber fundamentet for gode løsninger. Og ofte gavner jordfordelinger langt mere, end det primære fokusområde. Hvis der for eksempel bliver rejst en skov for at beskytte drikkevandet, gavner det jo typisk et helt lokalsamfund, siger Sophie Dige Iversen.

Sophie Dige Iversen kommer fra en stilling som landinspektør hos Orbicon, hvor hun især har arbejdet med jordfordelingsplanlægning, ejendomsmæssig forundersøgelse og lodsejerdialog.

Jordfordeling tegner fremtidens Danmark
Multifunktionel jordfordeling er en vigtig samfundsopgave for fremtidens klima og samtidig en kompleks proces, der involverer et bredt samarbejde mellem en lang række aktører. Som landinspektørfirma er LE34 en af disse aktører, og derfor prioriteres området højt.

– Med multifunktionel jordfordeling er vi med til at skabe fremtidens nye danmarkskort. Det er ekstremt vigtigt, at nogen er specialiseret på området og mestrer de rigtige kompetencer, da jordfordeling kun bliver større i de kommende år. Derfor er vi også glade for, at det er lykkedes os at styrke vores position på området endnu mere ved at få en kapacitet som Sophie Dige Iversen med på holdet, siger Gert M. Henningsen, der er landinspektør og forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

En af de aktuelle opgaver med multifunktionel jordfordeling er, at LE34 faciliterer kommunernes ansøgningsproces til den pulje til fri jordfordeling, der administreres af Landbrugsstyrelsen. Der er 150 millioner kroner i puljen.
 

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next