bannerPos

Nyt center for klima og bæredygtighed

Hans Roust Thysen, klimachef i Seges, og leder af Center for klima og bæredygtighed.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
05-02-2020 09:56
Seges danner nu ”Center for klima og bæredygtighed”. Centeret skal hjælpe landmanden og landbrugs- og fødevareerhvervet til at udvikle produktionen, samtidig med at klimaaftrykket mindskes.

Den danske landbrugsproduktion er blandt verdens mest bæredygtige og har et af verdens laveste klimaaftryk. Ambitionen er at udbygge den position til gavn for landmanden, fødevareklyngen og samfundet.

- Dansk landbrug har sat sig det mål at være klimaneutrale i 2050. Det er et meget ambitiøst mål, som kræver helt konkrete, effektive løsninger på tværs af værdikæden, siger direktør for Seges, Ejnar Schultz.

- SEGES er allerede i dag omdrejningspunktet, som alle aktører vender sig mod, når det gælder løsninger til fremtidens bæredygtige og klimaeffektive landbrug. Dén position bygger vi nu videre på og etablerer et helt nyt ”Center for klima og bæredygtighed” i Seges, siger Ejnar Schultz.

”Center for klima og bæredygtighed” bliver centralt for at koordinere landbrugets arbejde med at mindske klimaaftrykket og øge bæredygtigheden – hvad enten det gælder miljø, dyrevelfærd og biodiversitet eller landmandens økonomiske forhold og den gode arbejdsplads. Derfor kommer centeret blandt andet til at samarbejde med fødevarevirksomheder, finanssektoren og energisektoren.

 

Konkrete tiltag til at sænke klimaaftrykket

Fødevareerhvervet vil være klimaneutralt i 2050, og Danmark har vedtaget en klimalov med en reduktion af klimabelastningen på 70 procent i 2030.

- Det er en meget stor opgave internt i landbruget, hvor vi skal finde nye måder at arbejde på, men samtidig giver det også nye muligheder for landbruget, for vi har også nogle af løsningerne, som samfundet kan bruge. Derfor er det vigtigt, at vi i landbruget intensiverer arbejdet med at mindske klimaaftrykket. Det kræver samarbejde og koordinering af aktiviteter og indsatser, siger Hans Roust Thysen, som er klimachef i Seges og leder af Center for klima og bæredygtighed.

- Vores arbejde kommer til at handle om at finde de konkrete klima-løsninger, som har en dokumenteret effekt, og som kan omsættes til praksis for den enkelte landmand, siger Hans Roust Thysen.

 

Fokus på øget bæredygtighed

At arbejde med at sænke klimaaftrykket fra bedriften er blot ét element i det nye centers arbejde. Helt overordnet er opgaven at øge den samlede bæredygtighed på bedriften og for landbrugserhvervet.

- Mange af de aktiviteter, der allerede er i gang i Seges, har positiv indflydelse på landbrugets bæredygtighed. Al udvikling inden for dyrevelfærd og sundhed, miljø, planteforædling, genetik og digitale værktøjer – for bare at nævne nogle elementer, bidrager til at udvikle bæredygtigheden i produktionen. Når vi etablerer det nye center er det for i endnu højere grad at samle trådene på tværs af alle sektorer. Vi har fokus på helheden og sammenhængene – det vil sige miljøforhold, økonomiske forhold og landbruget som arbejdsplads og en aktiv del af et levedygtigt lokalsamfund, siger Hans Roust Thysen.

- Vi tror på, at vi med centeret kan være med til at skabe endnu bedre løsninger og resultater til landbruget, men vi ønsker også at fortælle vores omverden om de gode resultater, der skabes i landbruget, og hvordan det enkelte landbrug arbejder for at øge bæredygtigheden, siger Hans Roust Thysen.

Det nye Center for klima og bæredygtighed vil koordinere aktiviteter på tværs og som udgangspunkt bestå af to medarbejdere foruden Hans Roust Thysen. Det er Anna Marie Thierry og Finn Udesen, som begge hentes fra andre afdelinger i Seges.

- Det her handler ikke om at bygge en ny, stor organisation op. Det handler om at skabe et omdrejningspunkt, som samler både kompetencer og intensivere samarbejdet på tværs i Seges, men også skaber nye samarbejder og partnerskaber med virksomheder, der også søger at optimere bæredygtigheden gennem konkrete løsninger, siger Hans Roust Thysen.

L&F indkalder til stormøde om vand på markerne

Landbrug & Fødevarer indkalder til stormøde på grund af de store mængder regn, der skaber problemer for danske landmænd. Kommuner og stat må tage ansvar, lyder det.

Pattevasker sørger for ens forberedelse hver gang

Hos mælkeproducent Knud Erik Therkildsen fra Djursland har investeringen i en pattevasker gjort, at køerne forberedes ens til hver eneste malkning, tre gange i døgnet. Det betyder blandt andet, at de 200 køer hurtigere lægger mælk ned og i dag kan malkes hurtigere end tidligere.

Er Miljøministeriet til skade eller gavn for landdistrikterne?

Dønningerne efter 1968 medførte en favorisering af den boglige skole. En ny intellektuel klasse opstod, som var nødt til at kassere den mere naturnære og erfaringsbaserede viden for at få lebensraum.

Fra næste uge begynder fremrykningen

Forud for påsken er der behov for at rykke et stort antal grise frem, og det begynder allerede fra næste uge.

Får fast forankring på Falster

Rådgivningsvirksomheden Agrovi, der tæller tre kontorer på Sjælland, har nu købt fast ejendom på Falster og udvider medarbejderstaben.

Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Jubilæumsdyrskue i Horsens

Der satses igen i år på nye og spændende aktiviteter for gæsterne på Dyrskuepladsen i Horsens.

De første tegn på økonomiske corona-effekter

Var man i tvivl om, at der ville være en vækstmæssig regning at betale for coronavirusudbruddet, så kan nye tal måske overbevise, lyder det fra Nykredit.
Side 1 af 1775 (35496 artikler)Prev1234567177317741775Next