Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Forsøg slår fast: Minimér sprøjteskader i roer med biostimulant

Forsøg fra tre nordiske lande slår fast, at du kan reducere skaderne fra ukrudtssprøjtning i roer med Megafol. Det viser sig ved mere vitale planter kort efter behandling, hvilket tydeligt kan ses i marken. Ved at minimere den negative effekt fra ukrudtssprøjtninger kan roeplanten bedre opretholde væksten.

Roeavl handler kort sagt om at udnytte sæsonens vækstpotentiale bedst muligt, navigere i de udfordringer, sæsonen byder på, og sørge for, at roen vokser og skaber udbytter i så store dele af sæsonen som muligt. Det handler derfor om at være skarp i dit management, sikre den rette næring og minimere roens konkurrence. Roen har ikke en naturlig god konkurrenceevne, hvorfor en tilbagevendende udfordring er at sikre god kontrol af ukrudt sæsonen igennem.

Ukrudtsbekæmpelsen er derfor vigtig, men med et begrænset udbud af midler er det primære fokus ofte på timing og dosering, der skal sikre, at ukrudtet ikke overlever. Sådanne behandlinger kan dog også skade roeplanten og vil sætte afgrøden midlertidig i stå, indtil afgrøden kommer sig igen.

Beskyt afgrøden mod sprøjteskader

Den stress, der opstår i roeplanten som følge af sprøjteskader, har i mange år været en velkendt konsekvens af ukrudtsbehandling. Megafol er designet til at reducere stress og øge afgrødens modstandsdygtighed, hvilket kan gøre det nemmere for dig som landmand at slå dit ukrudt ned.

- Vi ved, at de tilgængelige midler til ukrudtsbekæmpelse kan være hårde ved afgrøderne, hvorfor der kan være god værdi i at beskytte sine afgrøder mod de stressfaktorer, vi dermed udsætter den for. Det handler om at øge den tid, som afgrøden bruger på at lave fotosyntese og dermed udbytter. Vi kan se, at du med Megafol kan mindske herbiciders negative påvirkning på roeplanten, uden at det kompromitterer ukrudtsbekæmpelsen, fortæller Jesper Yngvesson, teknisk chef, Norden hos Syngenta.

Tre lande, to år og samme resultat

Forsøgsresultaterne med Megafol viser klar effekt i marken. Biostimulanten blev introduceret i de nordiske lande fra 2022, sideløbende med at forsøg fra blandt andet Nordic Beet Research blev igangsat.

Forsøgene har nu kørt i to år, og både i Danmark, Sverige og Finland taler resultaterne sit tydelige sprog:

- Forsøgsresultaterne viser, at der er tydelig forskel på skader på roerne efter herbicidbehandlinger med og uden Megafol. Det skyldes, at Megafol fremmer transporten af de essentielle næringsstoffer og enzymaktiviteten i afgrøden, hvilket gør, at den nemmere kommer sig over stresssituationer. En uge efter behandling ser roerne generelt mere sunde ud og med færre fytotoks-skader end ved ubehandlede afgrøder, fortæller Jesper Yngvesson og forsætter:

- Den udbyttemæssige gevinst svinger mellem forsøgene, fordi den lange vækstsæson i roer gør det svært at isolere faktorer. Anvender du Megafol som en del af din ukrudtssprøjtning, kan vi dog se, at du opnår mere modstandsdygtige afgrøder - og fordi det er et flydende middel, der iblandes, når du sprøjter, kræver det ikke en særlig ekstra indsats at opnå virkningen.

Megafol er et flydende middel, der kan blandes med alle kendte ukrudtsmidler og almindeligt anvendte olier. Der skal anvendes 1,5-2 liter Megafol pr hektar i 100-300 liter vand pr. hektar.

Om Megafol

Megafol er udviklet gennem den revolutionerende teknik Geapower, der gør det muligt at udvælge biologiske aktivstoffer og skånsomt ekstrahere dem.

Megafol er baseret på norsk buletang, der har særlige egenskaber mod stressfaktorer. Megafol er derfor designet til at forbedre plantevæksten ved at understøtte dannelsen af plantevæv og fotosyntese.

Få mere at vide her!

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S