Konflikt lammer styrelses eksportkontrol af frø og planter

Landbrugsstyrelsen har ikke kunne trænge igennem med at få undtaget medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt for konflikt. Det vil kunne få konsekvenser for eksportører af frø, planter og planteprodukter, lyder det fra styrelsen.

Når en eksportør af planter og frø sender sine varer ud af landet, så vil der i modtagerlandet ofte være krav om, at forsendelsen følges af et plantesundhedscertifikat, som er lavet af de danske myndigheder.

Dermed kan modtagerlandet være sikker på, at forsendelsen overholder modtagerlandets krav.

Det er Landbrugsstyrelsen, der står for at lave plantesundhedscertifikaterne, men i den periode, der måske meget snart rammer landet, så vil styrelsen ikke lave certifikaterne. Det vil nemlig ske fra 4. april, hvor de faglige organisationer har varslet strejke for alle akademikere og it-medarbejdere i hele Landbrugsstyrelsen fra 4. april.

I konfliktperioden ikke kunne udstede plantesundhedscertifikater i forbindelse med eksport af frø eller planteprodukter.

Når vi når til 10. april, hvor Finansministeriet har varslet lockout af størstedel af styrelsens medarbejdere, så vil styrelsen heller ikke kunne udføre eksportkontrol af frø, planter eller planteprodukter, frugt og grønt eller udføre løbende eksportrelateret avlskontrol med planter.

Fra Landbrugsstyrelsen lyder det, at trækker konflikten ud, vil det kunne få konsekvenser, der vil afhænge af omfanget og varigheden af en eventuel konflikt.

Styrelsen opfordrer derfor eksportører af frø, planter og planteprodukter til at forberede deres kunder i udlandet, tilpasse deres produktion og så vidt mulig foretage tabsbegrænsende dispositioner.

Betydning for import

Også når det kommer til import vil konflikten få betydning. Når vi kommer til 10. april og lockouten eventuelt går i gang, så vil Landbrugsstyrelsen dermed ikke kunne kontrollere frø, planter, planteprodukter, frugt og grønt, når de kommer ind Danmark.

I en meddelelse fra styrelsen lyder det, at man tidligere har meldt ud, at enkelte medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt for konflikt, ville kunne blive undtaget for konflikt. Det er dog ikke lykkedes at undtage nogen dags dato, lyder det.

Læs også