Milliarder af grunde til at danne fælles front

DET PRÆCISE TAL kender ingen. Men sidste år eksporterede vi svinekød for en værdi af 30 milliarder kroner. Og rammes vi af afrikansk svinepest i Danmark, lukker markederne øjeblikkeligt ....

DET PRÆCISE TAL kender ingen. Men sidste år eksporterede vi svinekød for en værdi af 30 milliarder kroner. Og rammes vi af afrikansk svinepest i Danmark, lukker markederne øjeblikkeligt. Sidst, nogen lavede en grundig beregning på, hvad pesten vil koste os herhjemme, lød buddet på tre milliarder kroner. Men da ingen ved, hvor længe markederne vil være lukket land for dansk svinekød, er der selvsagt ingen facitliste.

DER ER MED andre ord milliarder af gode grunde til at danne fælles front mod svinepesten i hele dansk landbrug. Og nu går landets miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), i front. Dels har han via EU-systemet kastet sig ind i kampen mod svinepesten. Og senest har han nærmest i egen person puttet krudt i geværet og er gået på jagt efter vildsvin, som kan bringe smitten til landet.

NATURLIGVIS ER DET langt mere moderne, det som Lunde Larsen har sat i gang, end et gammelt gevær med forlader. Natsigtekikkerter bringes nu ind i kampen, ligesom man må skyde vildsvin fra kunstigt skjul. Og også på transportsiden tages tunge skyts i brug. Svinetransportørerne kan vente grundigere tjek og fysisk inspektion. Næste skridt kan blive tvungen rengøring og desinfektion af transporterne ved grænsen.

DET ER NOGLE rigtigt fornuftige skridt, ministeren nu tager. Det er godt at opleve, at han tager ansvar i sagen. Signalværdien i ministerens engagement skal man bestemt heller ikke underkende. Men det er en fællesopgave at bringe Danmark sikkert ud på den anden side af svinepest-truslen, der aktuelt hænger over store dele af Europa. Helt centralt i kampen mod svinepest står danske landmænd og ikke mindst deres ansatte, hvoraf mange rejser mellem Danmark og østeuropæiske lande, der har svinepest.

LIGE HER OG nu står jul og nytår for døren. Og rejseaktiviteten mod øst vil være øget ud af Danmark for mange landbrugsmedhjælpere. Det samme vil smitterisikoen og sandsynligheden for, at der bringes afrikansk svinepest til Danmark ved et ulykkeligt uheld, når feriedagene er bag os. Derfor bør alle i branchen anstrenge sig til det yderste for at undgå en sådan katastrofe. Og det begynder som altid hos en selv. På et landbrug med udenlandske ansatte, der skal et smut hjem til jul og nytår, kan vi derfor kun opfordre en ekstra gang til, at man stille og roligt tager en snak med sine folk om, hvad der er på spil. Og hvad man kan og bør gøre for at undgå eventuel smittespredning.

DER SKAL DESVÆRRE ikke meget mere end smittespredning fra pålæg til, før vi har pesten i Danmark. Og i kombination med forekomsten af vildsvin i det fri vil det nærmest være uoverskueligt at vurdere, hvornår vi igen ville kunne blive erklæret sygdomsfri. Med helt igennem katastrofale følger for eksportmarkederne og hele erhvervet til følge. Ansvaret for at afværge en sådan situation påhviler os alle. Tak til ministeren for at gå forrest. Nu er det med at bakke op – i både ord og handling.

 

Læs også