Fremtidens fødevareinnovation skal til debat

Politikere og topledere mødes til debat om, hvordan Danmark fastholder status som en af de førende inden for udvikling og produktion af fødevarer.

 Fødevareerhvervets topledere indleder sammen med østjyske politikere Food Festival den 1. september 2017 med en debat om kompetencer, uddannelser og fødevarejob. Debatten åbnes af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og tager afsæt i nye tal, som viser, at der over de seneste 15 år er sket et markant skift inden for fødevaresektoren: Jobbene er blevet langt mere videnstunge. Tallene viser også, at beskæftigelsen inden for fødevareerhvervet fra 2012 har fundet et stabilt niveau og været svagt stigende siden.

Som et af verdens stærkeste kraftcentre inden for udvikling og produktion af fødevarer bidrager fødevarevirksomhederne markant til dansk økonomi ved at eksportere for et trecifret milliardbeløb årligt. Et tilstrækkeligt udbud af kvalificerede medarbejdere er afgørende for virksomhedernes videre vækst og udvikling. Det er en generel udfordring for branchen.

- Mange dygtige medarbejdere starter i vores branche med en erhvervsfaglig baggrund og bygger efter et par år ovenpå med en teknisk videregående uddannelse. Der er brug for de unge i fødevareindustrien, og vi har brug for, at de erhvervsfaglige uddannelser tales op, så det ses som noget positivt, når unge overvejer en erhvervsfaglig vej som et alternativ til gymnasiet, siger Henrik Ladefoged, Managing Director of Marel Denmark.

- Årets positive optagstal på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser er godt nyt for branchen, som hungrer efter medarbejdere med disse kompetencer. Men også i efter- og videreuddannelse af medarbejdere er der mange ressourcer at hente, så fødevarebranchen fastholder sin stærke position og øger markedsandelene, siger borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune og medlem af Business Region Aarhus’ politiske formandskab.
 

Fremtidens fødevarejobs

Nye tal fra Region Midtjylland viser, at der fra 2000 til 2015 er sket en 60 procents forøgelse af job, der varetages af medarbejdere med en lang videregående uddannelse eller en Ph.d., i regionen. Også antallet af job, der varetages af medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er steget med 18 og 20 procent i perioden. I alt er der således skabt yderligere 1.640 højtuddannede job i regionen. Miljø, sundhed, sikkerhed og madspild står højt på den internationale dagsorden.

Debat med fødevareerhvervets topledere

Beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik fra hele landet er inviteret til at diskutere forskellige bud på, hvad der skal til for at sikre, at Danmark også i fremtiden ligger i front inden for fødevareinnovation.

Panelet med Peder Tuborgh (CEO for Arla Foods), Leif Nielsen (branchedirektør DI Fødevarer), Anne Lawaetz Arhnung, (vicedir., Landbrug & Fødevarer) igangsætter debatten sammen med Troels Lund Poulsen (beskæftigelsesminister (V)) og Nicolai Wammen (politisk ordfører for (S)), hvorefter en lang række beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik bliver bedt om deres perspektiv på, hvordan fødevarebranchen fastholder sin stærke position og øger markedsandelene.

Debatten arrangeres af Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Food Organisation of Denmark, Food Nation og Danish Food Cluster, og kan opleves i teltet på Tangkrogen i Aarhus 1. september klokken 15-17.

Business Region Aarhus består af de 12 kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus. 

Læs også