Satellitbilleder skal hjælpe til færre kontrolbesøg på målrettede efterafgrøder

Som led i et pilotprojekt vil Landbrugsstyrelsen i 2017 anvende satellitbilleder i forbindelse med kontrol af efterafgrøder.

Som en del af aftalen af landbrugspakken har landmænd i år givet tilsagn om, at de vil så endnu flere efterafgrøder end tidligere år. Det gælder de såkaldte målrettede efterafgrøder, som det er planen, at der skal sås over 145.000 hektar af i år, som skal kompensere for, at landmænd har fået lov at bruge mere gødning.

Nu meddeler Landbrugsstyrelsen, der altså har udsigt til en stor opgave i at kontrollere de mange tusind hektar ekstra efteragrøder, at kontrollen af dem kommer til at foregår via satellitbilleder.

Ved hjælp af satellitbilleder kan styrelsen nemlig markan reducere antallet af bedrifter med målrettede efterafgrøder, der skal have fysisk kontrol.

- Som led i et pilotprojekt bruger vi i år satellitbilleder til kontrollen af de målrettede efterafgrøder. På tilfældigt udvalgte områder i Danmark foretages en automatiseret screening af satellitbilleder, og inden for disse områder vil vi udtage én procent af bedrifterne til fysisk kontrol af målrettede efterafgrøder, lyder det fra Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

- Uden brug af satellitbilleder skulle fem procent af bedrifterne med målrettede efterafgrøder kontrolleres fysisk. Det betyder altså 80 procent færre kontrolbesøg, når vi går i gang med at bruge satellitbillederne, lyder det videre.

Fra Landbrugsstyrelsen forklarer man, at brugen af satellitbilleder giver mulighed for at beregne, hvilke marker der kan være etableret efterafgrøder på.

- Vi har udviklet en metode, der gør det muligt at frasortere de bedrifter, der overvejende sandsynligt opfylder kravet til etablering af frivillige efterafgrøder. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at der kan spares tid og penge både på de bedrifter, der undgår kontrolbesøg, og i Landbrugsstyrelsen, lyder det.

Landmanden risikerer straf udelukkende på satellitbillede

Landbrugsstyrelsen oplyser, at som led i pilotprojektet vil man i »ganske få« tilfælde anvende satellitbilleder som det eneste grundlag for kontrollen af målrettede efterafgrøder, hvis der ud fra screeningen findes overbevisende overtrædelser.

Inden disse sager afgøres, vil landmanden dog i midten af oktober modtage et brev om, at observationer fra satellitbilleder viser, at der ikke er et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder inden for et eller flere ID-15-områder.

- Vi sender brevet i god tid, inden destruktionsfristen udløber. I brevet giver vi mulighed for, at landmanden enten kan indsende dokumentation for, at der er etableret efterafgrøder på arealet eller i begrundede tilfælde kan få et fysisk kontrolbesøg på de pågældende marker, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Kontrollerne uden besøg i marken gennemføres inden fristen for destruktion af efterafgrøder udløber. 

Fremtidens kontrol

Kontrollen af de målrettede efterafgrøder i 2017 er det første af Landbrugsstyrelsens pilotprojekter, der skal bidrage med erfaringer til udvikling af kontrollen.

- Vi forventer, at vi i fremtiden i langt højere grad kan basere kontrollen af tilskudsordninger og anden regulering på satellitbilleder. Vi forventer, at det kan forenkle kontrollen for landmanden.

Læs også