Klar med flere tilsyn

Mange konstaterede fejl i fjor får Varde Kommune til at melde om flere uvarslede besøg i efterårets tilsynskampagne.

Resultatet var nedslående, da Varde Kommune i fjor kontrollerede flydelag på gyllebeholdere. På 21 af 71 kontrollerede gyllebeholdere svarende til 30 procent var flydelaget utilstrækkeligt.

Det får kommunen til nu at lave endnu en tilsynskampagne rettet mod landbrugets gyllebeholdere og primær med fokus på svinebrugene. Resten af året vil der komme uvarslede tilsyn på et antal tilfældigt udvalgte husdyrbrug.

»Resultaterne fra i fjor indikerer, at der fortsat er behov for fokus på området«, konstaterer Varde Kommune, men i det hele taget er der problem med gyllelagene mange steder.

Flydelag ikke tæt nok

I forbindelse med miljøtilsyn oplever Landbrugsgruppen i Varde Kommune ofte, at der ikke er tilstrækkeligt tæt flydelag på gyllebeholderne. Og kommunen modtager hvert år henvendelser fra borgere, der føler sig generet af gyllelugt fra gyllebeholdere uden tæt overdækning.

Målet med tilsynskampagnen er at mindske ammoniaktabet og lugtgenerne fra gyllebeholdere uden tæt overdækning. Overdækningen kan være i form af flydedug, teltoverdækning eller flydelag af f.eks. snittet halm eller lecanødder. 

Læs også