Forgiftede ænder i Store Vildmose

Man risikerer alvorlig forgiftning, hvis man spiser ænder eller fisk fra den nordjyske naturperle, Store Vildmose.

Ukendte gerningsmænd har udlagt fisk indeholdende den ekstremt farlige nervegift, carbofouran ved en sø i den nordlige del af Store Vildmose ved Brønderslev. Det oplyser Miljøstyrelsen.

- Fødevarestyrelsen kan ikke udelukke, at giften kan have ramt ænder og andre vandfugle og fisk i området. Fødevarestyrelsen advarer derfor om, at det er særdeles farligt at spise fisk og ænder fra området. Giften er ulovlig og brugen af carbofouran har været forbudt i hele EU siden 2008. Miljøstyrelsen vurderer, at giften kan være udlagt for at bekæmpe fredede rovdyr som rovfugle og oddere.

- Ænder, der nedlægges på jagt i området mellem Vestbjerg, Brønderslev, Løkken og Pandrup skal af forsigtighedshensyn, destrueres og kun håndteres med nitril-handsker.

- Man bør ikke bruge jagthunde til at opsamle ænder nedlagt på jagt i området, oplyser Miljøstyrelsen.

 Miljøstyrelsen fandt de døde fisk i forbindelse med overvågning af vandmiljøet i området. Da man havde mistanke om forgiftning, indsamlede man prøver, som laboratoriet Analytech i Nørre Sundby efterfølgende har analyseret.

Miljøstyrelsen har taget yderligere vandprøver for at undersøge området for yderligere tegn på gift. Sagen er endvidere anmeldt til politiet. 

Jagtsæsonen for ænder og andre vandfugle begynder i dag fredag 1. september.

Læs også