Minister mødt af fynske frustrationer

Vandrådene skal bringe deres lokalkendskab i spil. Ikke diskutere virkemidler, pointerede Esben Lunde Larsen på et mødet mandag hos Centrovice. Ifølge flere mødedeltagere foregår der et hunde-

slagsmål i vandrådene.

Vandrådene skal holde sig til opgaven - ikke diskutere og alt muligt andet.
Det var beskeden fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), da han mandag aften mødtes med cirka 100 landmænd, konsulenter og byrådspolitikere hos Centrovice i Vissenbjerg.  
Ministerens melding kom efter, at landmænd fra lokale vandråd i hele landet har udtrykt frustrationer over det igangværende vandrådsarbejde i kommunerne. Frustrationer som på mødet blev gentaget af både fynske landmænd og lokalpolitikere.
Flere pegede på, at de oplever at blive modarbejdet af grønne organisationer og sportsfiskere, der ifølge kritikerne har en fastlagt dagsorden om at tage færrest muligt vandløb ud af vandområdeplanerne. Noget som ifølge landbruget vil føre til forsumpning og braklægning af betydelige arealer.

Hundeslagsmål

Blandt de frustrerede på mødet var Lars Bjørnsbo (V), der er næstformand for teknik- og miljøudvalget i Nordfyns Kommune.
- Der foregår et hundeslagsmål i vandrådene. I stiller os igen og igen umulige opgaver. Sagen er, at vi har brug for, at vandet kan komme ud af drænene. Det bør være det udgangspunkt, vi arbejder ud fra, pointerede Bjørnsbo over for miljø- og fødevareministeren.
Også agronom og vandløbs-
ekspert Jan Hjeds udtrykte frustration over det vandrådsarbejde, han deltager i lokalt på Nordfyn.
- Hos os diskuterer vi eksempelvis tre rørlagte vandløb, som vi ikke kan få pillet ud. Det vil modparten i vandrådet ikke acceptere. Det er den slags, vi er oppe imod, lod Jan Hjeds forsamlingen forstå.

Vandet skal væk

Esben Lunde Larsen understregede i sine svar, at han er enig i, at vandet skal ud af drænene og væk.  
- Det er en skam, hvis der sker en øget forsumpning. Dræn og afvandingskanaler skal afvande landbrugsjorden. Og vandløbene er til for at transportere vand. Nogle vandløb skal så også opnå god økologisk tilstand. Og det er det, vi skal have set på, lød det fra ministeren.
Han mindede dog om, at vandrådene skal huske deres opgave, der handler om at bringe lokalkendskabet til vandløbene i spil. Herefter skal man indstille hvilke af de i alt 8.500 km vandløb, man vurderer, opfylder betingelserne for udpegning som kunstigt eller stærkt modificeret.
 

Læs også