L&F dumper grundvandsanalyse

Det er meget beklageligt, at COWI i en ny rapport ikke drager mere vidtgående konklusioner af de åbenlyse svigt, som Miljøstyrelsen har begået i håndteringen af grundvandsdata og indberetninger af disse til EU, mener L&F.

COWI bør starte forfra og lave en rapport, der ikke kun tager fat på den kritik, der har været, men også laver et mere generelt eftersyn af Miljøstyrelsens arbejde.

Det mener Landbrug & Fødevarer ovenpå den grunvandsanalyse, som Miljø- og Fødevareministeriet bestilte hos Cowi efter, at kritikken i foråret væltede ned over Miljøstyrelsen på grund af styrelsens fejlagtige indberetning til EU vedrørende dansk grundvands tilstand.

 - Rapporten viser tydeligt, at grundvandsdata ikke er indberettet i tråd med vejledningen fra EU. Det har gjort, at Miljøstyrelsen overfor EU har tegnet et forværret billede af grundvandstilstanden i Danmark. Vi har gang på gang spurgt styrelsen, hvorfor man ikke følger EU’s vejledning - men vi har ikke fået et svar. COWI kan åbenbart heller ikke få svar, og det er decideret utilfredsstillende. COWI bør starte forfra og vende hver en sten, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

 Han er uforstående overfor, at COWI ikke i langt højere grad lægger vægt på alvoren i de fejl, der er begået i styrelsen.

 - Det er efter min overbevisning en helt forkert vægtning, at man langt hen ad vejen vurderer, at Miljøstyrelsens håndtering er i orden, når man samtidigt medgiver os, at der er foregået deciderede fejl. Fejl som vi i lang tid gennem dialog har prøvet at få styrelsen til at rette, siger Lars Hvidtfeldt.

 Han understreger, at der også i Blåt Fremdriftsforum, som samler interessenter i vandplanerne, har været stor kritik af, at COWI var for uambitiøse i forhold til at gå i dybden med problemerne i Miljøstyrelsen.

 Hos Landbrug & Fødevarer handler det også om forventninger og tillid til de offentlige myndigheder:

- Vi har nu en uvildig organisations ord for, at styrelsens arbejde ikke er i orden. Det er selvfølgelig alvorligt, da vi bør kunne regne med, at en offentlig myndighed i Danmark gør sit arbejde efter bogen, siger Lars Hvidtfeldt.

 Han vil nu nærlæse rapporten.

- Vi har brug for at komme helt i bund med alle detaljer i den her sag, som både konkret og principielt er ekstremt vigtig for vores medlemmer, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Læs også