Robot til økoroerne blev overvurderet

Der var for mange tekniske indkøringsvanskeligheder med lugerobotten hos Lars Smidth, der nu leverer sine første 20 hektar økologiske sukkerroer til sukkerfabrikken i Nykøbing.

En af de økologiske sukkerroeavlere, Lars Smidth, St. Flinterup, sydøst for Kalundborg, har nu leveret sine økologiske sukkerroer fra 20 hektar.

- Jeg ved jo endnu ikke, hvor stort udbyttet bliver, men håber på et sted mellem 30 og 40 tons.

Roerne blev taget op i weekenden og er i går leveret til sukkerfabrikken i Nykøbing.

 

Voldsomme regnskyl

- Det er jo lidt svært, når roekampagnen for økologiske sukkerroer reelt kun er én dag. Det er tidligt at skulle levere, så derfor kan vi jo ikke tage roerne op 14 dage før. Det vil koste alt for meget i udbytte at stoppe væksten før i sidste øjeblik.

Lars Smidth ved ikke, om der er avlere, der er kommet i klemme, fordi der er kommet så store regnmængder, at roerne alligevel ikke kunne tages op i dagene op til kampagnen.

- Det gik nogenlunde hos os. Vi prøvede både med en Kleine og en Holmer selvkørende roeoptager, begge med kitskær. Og det gik egentlig ok.

- Nu afventer vi så, hvad de siger på fabrikken. I min mark var der nogle spildraps, og jeg ved ikke præcis, hvor meget af det, renselæsseren kan tage fra og hvor meget, de må kæmpe med på fabrikken. Men jeg synes nu ikke, der er større mængder skidt end normalt fra renselæsseren, fortæller Lars Smidth.

 

Kort forberedelsestid

- Jeg har jo kontraktligt forpligtet mig i tre år med roerne, så det gennemfører jeg selvfølgelig.

Lars Smidth mener dog, det var lidt for hovedkulds, den økologiske sukkerroedyrkning kom i gang til denne sæson.

- Hverken vi eller fabrikken har mange erfaringer at trække på. Især var forudsigelserne om, hvor store arealer og med hvilken hastighed renserobotten kan køre, helt skudt ved siden af.

Til næste sæson tør Lars Smidth slet ikke satse på robotten, men vil forfølge en strategi med kamerastyret radrensning, som han har erfaring med fra andre afgrøder.

 

Sået 20. april

- Jeg var først afklaret med roearealet, da marken allerede var blevet pløjet. Og det er jo ikke ideelt at nedfælde gylle i pløjejord. Derfor måtte jeg tromle og harve et par gange, før jeg fik det rette såbed og kunne så roerne 20. april.

Egentlig var det meningen, ukrudtet skulle brændes hos Lars Smidth, men i det kolde og våde forår fandt han et ideelt tidspunkt og valgte i stedet at strigle en gang, før roerne spirede.

- Det var en heldig disposition, for her fik vi bugt med en del ukrudt. Og da robotten senere kom, var der en lang række tekniske problemer med den, ligesom fremkørselshastigheden på fire kilometer i timen slet ikke kunne opretholdes. Derfor nåede robotten kun at rense de otte hektar hos mig, fortæller den vestsjællandske landmand.

 

»Forvaltertrøster«

Et redskab, Lars Smidth gerne vil tage med i sit våbenarsenal til næste sæson, er en såkaldt »forvaltertrøster«, en rotorklipper, der kan studse det ukrudt, der rager højere op end roeplanterne.

- Der findes et par stykker på Sjælland, men jeg nåede ikke at få fat på en, men det vil jeg nok satse på til næste år, siger han.

For de økologiske sukkerroedyrkere er udfordringen enten at have for eksempel en velegnet radrenser og andre specialredskaber selv, så arbejdet kan blive foretaget på det rette tidspunkt, ofte inden for ganske få timer. Eller at det er sukkerfabrikken, der – ligesom ved dyrkning af konservesærter – styrer og udfører det hele.

 

Robotten ikke klar

- Jeg er fuldstændig med på, at der er en masse lærepenge, der skal betales det første år. Fra begyndelsen var det min holdning, at økologisk sukkerroedyrkning her hos mig skulle være en total maskinstationsløsning, for jeg har jo egentlig nok andet at tage mig til, funderer Lars Smidth.

Hvordan det ideelt skal stilles op, står derfor stadig lidt åbent for Lars Smidth.

- Men jeg synes nu, der er lidt ærgerligt – og også lidt forkert – at det i så høj grad er os avlere, der skal betale lærepengene.

Lars Smidth mener nok, at det skal kunne lade sig gøre at producere økologiske roesukker i Danmark og har da også sine strategier til næste sæson, hvor der er bedre tid til at forberede marken på sukkerroer.

Og det bliver uden håndlugning og uden lugerobotten i den forfatning, den i år har skullet klare opgaven.

 

Læs også