Åben sø gav inspiration til eget minivådområde

Oplandskonsulenterne viste rundt, da der var inviteret til ”Åben sø” hos FL Jord ved Rødding, der fået etableret eget minivådområde

Som landmand har man mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på sin bedrift, indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Og det er præcist, hvad man har gjort hos FL Jord ved Rødding i Sydjylland.

Forleden var der mulighed for både og se og høre om projektet i forbindelse med et ”åben sø”- arrangement. Her var der rundvisninger ved oplandskonsulenterne, der fortalte om projektet.

Oplandskonsulenterne hjælper med at finde de gode løsninger i oplandet, som giver mening for landmanden og vandmiljøet. Konsulenterne er geografisk inddelt i teams, men man bestemmer selv, hvem der skal hjælpe én.

Oplandskonsulentordningen skal medvirke til at etablere minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre, som kunne være interesserede. Dialogen er vigtig for, at virkemidlerne placeres, så de giver mening for alle.

Ordningerne er frivillige og fuldt kompenseret og skal sikre, at der sker en yderligere reduktion i tabet af næringsstoffer til vandmiljøet. Læs mere om minivådområder på slf.dk.
 

Læs også