Mange vil rejse skov

Herlighedsværdi, mere natur og lukrative tilskudsmuligheder får både produktionslandmænd og hobbylandmænd til at interessere sig for skovrejsning, påpeger skovfoged hos Skovdyrkerforeningen Øerne.

Tilbage i 1989 besluttede Folketinget, at arealet af skov inden år 2100 skal være dobbelt så stort – det vil sige et skovareal på knap 1.100.000 hektar eller cirka 25 procent af Danmarks areal.

Det bliver i sagens natur en lang proces gennem flere generationer, men opfyldelsen af dette ambitiøse mål er på rette vej. Det vidner den aktuelle interesse for skovrejsning om, blandt andet takket være lukrative tilskudsordninger, som er i nærheden af at dække etableringsomkostningerne.

Men også til opfyldelsen af kravene om kvælstofreduktion i jorden er skovrejsning et effektivt virkemiddel, og derfor nyder det opbakning fra politisk og miljømæssigt hold.

 Forbedrede ordninger

Gennem de seneste år er tilskudsordningerne løbende blevet forbedret, netop for at animere flere lodsejere til at plante ny skov.

Både i indeværende sæson og ved den kommende ansøgningsrunde, som starter 1. juli i år, kan der opnås 32.000 kroner i tilskud pr. hektar til etablering af løvskov og skovbryn. Dertil kommer også tilskud til hegn og andre fordele i forhold til tidligere ordninger. Det er således ikke længere nødvendigt, at ejendommen er placeret i kommunalt udpeget skovrejsningsområde, og hvad der er nok så vigtigt, hektarstøtten til jorden fra EU bevares uden bagkant.

Hvor kravet tidligere som hovedregel var et areal på mindst fem hektar, kan man nu nøjes med to hektar landbrugsjord for at hente tilskud.

- Derfor er interessen stor for skovrejsning i disse år. Sidste år var puljen på 10 millioner kroner, og med det store antal ansøgninger blev den hævet til 40 millioner, så næsten alle har fået tilskud. I år er den på 35 millioner kroner, så måske bliver der ikke nok til alle, hvis den ikke igen hæves, forudser skovfoged Stefan Petersen, der hos Skovdyrkerforeningen Øerne med udgangspunkt fra kontoret i Vissenbjerg er ansvarlig for skovrejsningsområdet.

Læs mere om skovrejsning i LandbrugFyn efter påske. Men se allerede avisen fra i dag her på hjemmesiden.

Læs også