Majssåning i højt tempo

Väderstad har deltaget i et 24 timers rekordforsøg for at vise kapaciteten i sin Tempo majssåmaskine. I alt 502,05 hektar majs blev sået på 24 timer på to marker i Ungarn, hvilket er ny verdensrekord.

Det kan ikke undre, at Väderstad med sin Tempo majssåmaskine hellere end gerne vil deltage i et rekordforsøg om, hvor mange hektar majs der kan sås på 24 timer med et tilfredsstillende resultat.

Ifølge producenten resulterede forsøget i tilsåning af 502,05 hektar majs på 24 timer, da forsøget under overvågning af Gödöllo University of Agricultural Sciences blev gennemført nær byen Enying i Ungarn.

Der findes en tidligere 24-timers rekord for majssåning, hvor 448,29 hektar majs blev tilsået med en 24 rækkers maskine med central såtank.

20 kilometer i timen

Väderstad Tempo-maskinen, der blev anvendt til rekordforsøget, havde kun 16 rækkeenheder med hver sin individuelle beholder for henholdsvis såsæd- og mikrogranulat, mens der var en central gødningstank.

- Denne verdensrekord er et klart bevis på Väderstad Tempos enorme kapacitet og præcision, siger Matthias Hovnert, salgs- og marketingdirektør på Väderstad.

Väderstad Tempo L16-maskinen tilsåede to marker med hver sin majssort med en gennemsnitlig fremkørselshastighed på mere end 20 kilometer i timen. Netop høj fremkørselshastighed er kendetegnende for Väderstads Powershoot udsåningsprincip, hvor et system under tryk sender frøene gennem sårøret og placerer dem med overlegen præcision i forhold til andre systemer, hvor frøet falder frit gennem sårøret.

Blæses på plads

- En ting er at så med høj hastighed, men at gøre det med præcision er en helt anden udfordring. Takket være den patenterede udsåningsenhed Väderstad Powershoot, som i et system under tryk blæser frøene igennem sårøret, er Väderstad Tempo i stand til at kombinere en meget høj hastighed med en overlegen præcision med stor succes, siger Lars Thylén, der er producentens specialist i rækkesåmaskiner.

Gödöllo University of Agricultural Sciences vil efterfølgende følge op på afgrøderne, der blev sået under rekordforsøget for derved blandt andet at kontrollere præcisionen.

Læs også