Vil du søge tilskud i 2018?

Så start forberedelserne nu

I 2017 er der ikke mange muligheder for at søge tilskud, men det betyder ikke, at du ikke skal tænke på tilskud. Ansøgninger, hvor tilladelser og finansiering er på plads opnår højere prioritet, når tilskudskronerne i puljen skal fordeles – men forbered dig i god tid. Sådan lyder opfordringen fra miljøkonsulent Birgitte Madsen fra SLF. 

I 2018 åbnes for en række ordninger, og hvis du planlægger at søge tilskud i disse ordninger kan du med fordel starte forberedelserne nu.

Allerede nu bør du skabe dig et overblik over dit projekt og få søgt de nødvendige miljø- og byggetilladelser samt skaffe en finansieringserklæring.

Per 1. august For 2017 ændres miljøgodkendelsesreglerne væsentligt.

Så hvis du vil være sikker på at have alle papirerne klar til næste sommer, så er det allerede nu du skal i gang med forberedelserne.

Ordningerne der kræver miljøgodkendelse eller -tilladelse og byggetilladelser samt finansieringserklæring:

-  Etablering af løsdrift i farestald – åbner 15. juni 2018 og lukker 30. august 2018

-  Modernisering af kvægstalde - åbner 16. august 2018  og lukker 28. november 2018

I ovennævnte to puljer tildeles ansøgningerne point ud fra projektets ”modenhed”.

Det vil sige at ansøgninger, hvor tilladelser og finansiering er på plads opnår højere prioritet, når tilskudskronerne i puljen skal fordeles.

Læs også