Glade børnestemmer fyldte grisestalden

Landmand Christian Jensen, »Alleenlund« ved Randers, bød for nylig velkommen til en flok børn fra 1. klasse. Formålet var, at give børnene en god oplevelse af gården og dens medarbejdere, samtidig med at de oplever og ser, hvordan grisene passes i stalden.

Landboforeningen Kronjylland inviterede igen i år 1. klasser en tur på landet.

I år var det Christian Jensen fra Voldum syd for Randers, der åbnede dørene for børnene på hans gård.

Her fik de mulighed for at opleve, hvordan en moderne grisestald fungerer, holde en pattegris og stille spørgsmål som »hvor lang tid er en babygris hos sin mor«.

- Det er vigtigt, at børnene får et naturligt forhold til den mad, de spiser, og de ser hvor maden kommer fra. Jeg får også selv meget ud af det. Børn holder sig jo ikke tilbage. De stiller nysgerrige spørgsmål og ser tingene på en ny måde, siger Christian Jensen.

Dagen bød på rundvisning i grisestalden, hvor alle der havde lyst, kunne nusse en lille gris. Herefter var der fri leg i laden med halmballer, store maskiner og børnetraktorer.

Når skolebøgerne bliver til virkelighed

Skolelærerne kunne på denne måde vise i praksis, det som børnene skal lære om i faget natur- og teknik. De så dagen som en rigtig god måde at opleve, hvordan man holder produktionsdyr, og hvordan en landmand arbejder.

- Nu kommer vi fra byen, og det er de færreste af os, der oplever at komme ud i en grisestald. Jeg tror, det er så vigtigt for vores børn, at de lærer om landbrug og fødevareproduktion. Ellers får vi en generation af forskrækkede folk, der kun kan forholde sig til kød fra køledisken i supermarkedet, siger Maria Pilgaard, der er mor til Clara.

Man kan roligt sende sin børn ud i en grisestald

De danske sundhedsmyndigheder, fødevarestyrelsen og sundhedsstyrelsen siger alle, at man roligt kan sende sine børn i en grisestald, når blot forholdsreglerne er overholdt. Det blev de også hos Christian Jensen.

Børnene afsprittede deres hænder og havde overtrækstøj på. Børnene var vildt begejstrede og hoppede lynhurtigt i overtrækstøjet.

- Alt dette er naturligt for os landmænd, men det kan selvfølgelig gøre nogle nervøse, hvis man følger med i pressen, og ikke har indgående kendskab til de reelle fakta. Derfor er det også glædeligt at møde denne opbakning fra både skoler og forældre, forklarede Christian Jensen, der også er formand for Landboforeningen Kronjylland.

Læs også