Et mere moderne dagpengesystem for selvstændige

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en bred aftale om et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.

Det nuværende dagpengesystem er utidssvarende for de mange danskere, der ikke har et traditionelt lønarbejde, men er selvstændige eller har en kombination af selvstændig virksomhed og lønarbejde.

Det mener Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over, at anbefalingerne fra arbejdsgruppen nu bliver til virkelighed.

Aftalen bygger i meget høj grad på anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe, som Landbrug & Fødevarer har været i tæt dialog med.

- Vi har fra starten sagt, at vi ønsker et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige, der gør op med forældet kassetænkning, bygger på digitale løsninger, og som i højere grad understøtter iværksætteri og giver mulighed for en fornuftig tilbagetrækning, siger Anders M. Klöcker, områdedirektør, erhvervspolitik, Landbrug & Fødevarer.

- Vi har anbefalet, at beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesatsen skal kunne opfyldes ved at sammenlægge indtægt fra lønarbejde med indtægt fra selvstændig virksomhed.  Det giver aftalen nu mulighed for. For personer med en kombination af lønarbejde og selvstændig virksomhed er det væsentligt med et fleksibelt system, hvor man ikke bare hører til i enten den ene eller den anden ”kasse”, siger Anders M. Klöcker.

Han fremhæver fire justeringer af systemet som Landbrug & Fødevarers medlemmer får særlig glæde af.

For det første ændres optjeningsreglerne, så retten til dagpenge optjenes med en kombination af selvstændig virksomhed og lønindkomst. Med aftalen bliver retten til dagpenge indkomstbaseret og al indtægt fra både selvstændig virksomhed og lønarbejde vil tælle med. Derudover ændres satsberegningerne, så alle får mulighed for at få beregnet deres dagpengesats på baggrund af forskellige indkomster. Endelig rummer aftalen enklere ophørsregler og kravene til deltidslandbrug bliver væsentlig forenklede.

-Det er alle justeringer, som vil gøre det mere fleksibelt og tryggere for landmændene, siger Anders M. Klöcker.

Han ærgrer sig dog over at politikerne har valgt at følge arbejdsgruppens anbefalinger om, at dagpengeretten for selvstændig bibeskæftigelse nedsættes fra halvandet år til syv måneder og at mindstesatsen afskaffes. I dag kan nogle selvstændige få udbetalt dagpenge med en mindstesats frem for en individuelt beregnet sats. Den mulighed forsvinder. 

- Det vil desværre betyde, at der vil være nogle landmænd, der risikerer at få en lav dagpengesats eller helt miste deres dagpenge. For eksempel kan en landmand med svigtende indtjening pga. lave afregningspriser få et meget lavt beregningsgrundlag, siger Anders M. Klöcker. 

Læs også