Efterafgrøders vigtige funktion i roesædskifte

De rigtige efterafgrøder er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af nematoder i roesædskifter.

- Med brug af korsblomstrende efterafgrøder er der mulighed for at bekæmpe roecystenematoder, og ved at vælge nematoderesistente sorter kan der ske en sanering af roenematoder.

Det fortæller konsulent ved Agricenter Danmark, Christina Bøje, Nordic Sugar, som påpeger, at de rigtige efterafgrøder er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af nematoder i roesædskifter.

Sorter af både olieræddike og gul sennep opdeles efter resistens evne, oplyser hun videre og tilføjer:

- Resistensklasserne 1-3 betegnes alle som resistente over for roecystenematoder, hvor klasse 1 med over 90 procent reduktion af roenematoder er bedst. Klasse 2 ligger mellem 70 og 90 procent reduktion. Har man nematoder i sin jord anbefales det derfor at udså klasse 1-sorter.

Høj udsædsmængde

For at opnå en god effekt er det nødvendigt at dyrke efterafgrøden med lige så stor umage som en hovedafgrøde. Tidlig såning, god opharvning og gerne tilførsel af gødning er gode elementer for at opnå en god etablering og effekt mod nematoder.

- For at opnå den bedste nematodebekæmpelse skal der anvendes en høj udsædsmængde for at opnå en tæt bestand, som giver en god gennemvævning af jorden med efterafgrødens rodvækst, forklarer Christina Bøje og fortsætter:

- Udsædsmængden er 12-15 kg pr. hektar af olieræddike (mindst 160 planter pr. kvadratmeter) og 10-12 kg pr. hektar af gul sennep, men den afhænger af såbed og eventuelt angreb af nematoder. Efterafgrøden sås bedst med en såmaskine for at opnå jævn og ensartet bestand.

Olieræddike er lidt bedre end gul sennep til at bekæmpe nematoder, da olieræddike har dybere gående rødder, men olieræddiken udvikler sig langsommere og skal helst sås i den første del af august – fristen for at etablere korsblomstrede efterafgrøder er 20. august 2017.

- Der bør vælges en sort, som blomstrer sent, da den sanerende effekt aftager efter blomstring, da rodvæksten herefter er mindre, forklarer Christina Bøje.

Mindre modtagelige

Hun gør opmærksom på, at en anden stor fordel ved olieræddike er, at olieræddikesorterne er langt mindre modtagelige end sennepssorterne overfor kålbrok. En efterafgrøde af olieræddike opformerer derfor kålbrok mindre end en efterafgrøde af sennep.

En blanding af olieræddike og gul sennep kan bruges som MFO-efterafgrøde. For eksempel i blandingsforholdet 80/20, som sikrer en god bestand af olieræddike.

- Aktiv biologisk nematodebekæmpelse gennem en regelmæssig dyrkning af nematoderesistent olieræddike eller gul sennep er med til at sikre stabile og høje udbytter i sukkerroer, slutter Christina Bøje.
 

Læs også