Stadig flere vælger hestebønner

Der er stadig langt mellem konventionelle landmænd med hestebønner i markplanen. Men de bliver flere - og avlerne er seriøse.

Hestebønner blev i de »gode gamle dage« høstet i november måned og gav et ganske ringe resultat, og afgrøden gled ud i glemsel, samtidigt med at importen af protein fra soja steg fra Sydamerika.

Nu kommer hestebønnen igen til ære og værdighed, landmændene ønsker selv at dyrke noget af deres protein.  Udtræk fra SAGROs database viser en stigende tendens. I 2013 dyrkede 5 konventionelle landmænd i SAGRO hestebønner og antallet er steget til 27 landmænd i 2017.

Og det er ikke kun småtteri. De 27 avlere, vi har kendskab til, fordeler sig med 8 avlere, som i år har mere end 20 ha hestebønner i markplanen (heraf en med 45 ha). 8 avlere har 10-20 ha med hestebønner, mens de sidste 11 avlere har under 10 ha.

Hestebønner er værd af ofre stor opmærksomhed på, fordi afgrøden medvirker til et bedre sædskifte, idet den sanerer for en lang række kornsædskiftesygdommen. Den har desuden en meget god forfrugtsværdi og efterlader en god madpakke til den efterfølgende afgrøde.

Hestebønne er også et godt supplement til dyrt indkøb af protein i foder både til svin og til kvæg. Hestebønne høstes i dag medio september og giver væsentlig bedre udbytter end før i tiden.

SAGROs salgsafgrødeteam er gået ind i arbejdet med at fremme dyrkningsomfanget af hestebønner. Vi kører dels et projekt, SAGRO Protein, dels er der etableret en erfagruppe om hestebønner.

Den største udfordring med dyrkning af hestebønner er udbyttet, og det er bl.a. også det, landmændene i erfagruppen har fokus på. Erfagruppen sigter desuden på at forøge afgrødens økonomiske resultat ved systematisk at beskæftige sig med:

  • Etablering

  • Gødskning

  • Ukrudtssprøjtning

  • Svampesprøjtning

  • Høst

  • Konservering

  • Fodring

Erfagruppen er indtil videre mødtes to gange og har behandlet aktuelle problematikker omkring sådybde, ukrudtsbekæmpelse, svampesprøjtning og gødningsstrategi. Den anbefalede sådybde er 6-8 cm for at fremme afgrødens rodudvikling - det skal der være mere fokus på fremover.

Ukrudtssprøjtningen var lykkedes godt nogle steder. Andre steder knap så godt. Da vi har en restriktiv pesticidlov med begrænsede midler til rådighed, er timingen for behandlingstidspunkt helt afgørende. I skrivende stund er det højtaktuelt med svampebekæmpelse mod bl.a. chokoladeplet, beretter erfagruppens tovholder Eva Tine Engelbreth.

Eva Tine Engelbreth fortæller, at gruppen holder sit næste møde først i november, hvor der skal ses på høstudbytter og erfaringer med årets behandlinger af hestebønnerne. Endvidere vil der blive snakket om fodring med hestebønner samt det økonomiske resultat.

Eva Tine Engelbreth forventer, at erfagruppen fortsætter til næste år og understreger, at der er plads til flere i gruppen.

Læs også