Privat skovrejsning er en win win

Af Benny Jensen, planteavlskonsulent, Landbrugsrådgivning Syd


Ansøgningsrunden for privat skovrejsning som miljøtiltag er startet og slutter 3. september 2017. Går du med tanker om tilplantning, ja så er der gevinster både for miljø og bedrift med denne ordning.

Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet. Samtidig er skovrejsningsordningen en oplagt mulighed for at få tilplantet mindre marker, ukurante arealer og få lavet gode biotoper til vildtet. Det er altså en win win situation for både bedrift, jæger, natur og miljø. Der kan søges tilskud for arealer på 2 ha og op efter.

Der er forskellige tilskudssatser til privat skovrejsning, afhængig af om tilplantningen sker indenfor delvandoplande med indsatsbehov for N eller uden for. Der kan søges tilskud til både såning, plantning og hegning. Desuden er der mulighed for grundbetaling under visse betingelser.

Det er dog et krav at ansøger er aktiv landbruger, samt at der retmæssigt er udbetalt arealstøtte til arealet i 2008. Tilskuddet udbetales efter tilplantning/såning og gør du det selv, er der også betaling for eget arbejde.

Der er mange krav, som skal overholdes ved tilplantning eller såning. Det er derfor vigtigt at læse vejledningen, så der ikke kommer overraskelser senere. Landbrugsrådgivning Syd hjælper med at lægge en plan og finde den rette konsulent til dit projekt. Vi samarbejder med både HedeDanmark og Skovdyrkerne.
 

Læs også