Kinesere skal lære at gylle er guld

Hvordan kan gylle fra landbruget genanvendes til gavn for kinesisk fødevareproduktionen? Det er en delegation af kinesiske myndighedspersoner og forskere taget til Danmark for at få inspiration til.

Danske landmænd er gode til at bruge gylle som værdifuld gødning på markerne. Ud over vand indeholder gylle nemlig en række vigtige næringsstoffer, først og fremmest kvælstof, men også fosfor og kalium. Derfor er gylle en ressource, hvis den håndteres rigtigt. 

Det ved man også i Kina, hvor der dog er problemer med at genanvende gyllen på markerne. I stedet for løber den ud i søer og vandløb og er en kilde til miljøproblemer. Det vil kineserne gerne undgå og håber på, at kunne bruge nogle af de løsninger der virker i Danmark.

Derfor har det kinesiske landbrugsministerium taget fat i Miljø- og Fødevareministeriet og ved hjælp af Fødevarestyrelsen og SEGES fået arrangeret et besøg i Danmark, hvor en delegation af kinesiske myndighedspersoner og forskere ved selvsyn kan se, hvordan husdyrgødning bliver brugt på de danske marker.

- Man kan selvfølgelig ikke bare kopiere den danske model direkte til det kinesiske landbrug, da man i Kina har en helt anden lovgivning på området. Men kineserne kan sagtens bruge nogle af de løsninger som danske landmænd benytter sig af, siger Tilde Hellsten, der er ansat som Vækstrådgiver inden for landbrug og fødevarer af den danske ambassade i Kina. 

Derfor er den kinesiske delegation under besøget også blevet sat grundigt ind i, hvilke metoder danske landmænd bruger og hvordan myndigheder og landbruget arbejder sammen for at udnytte alle de ressourcer der er ved husdyrproduktion. Og ikke mindst hvordan man undgår at husdyrgødningen ikke løber ud i vandløb og fjorde. Besøget skal munde ud i en rapport med vejledning og inspiration til, hvordan både de kinesiske landmænd og myndighederne kan implementere de løsninger som bruges i Danmark.

Læs også