LA vil løse ulveproblemer

Liberal Alliance åbner for regulering af problemulve, mens ny forskning om hvorvidt rovdyret stresser husdyr, er landet. Landboformænd glæder sig over politisk handling.

Et opråb fra landmænd i Vestjylland om mere politisk fokus på ulvens tilstedeværelse blandt deres husdyr i sidste nummer af LandbrugNord, er blevet hørt.

Regeringspartiet Liberal Alliance (LA) kommer nu op til sommerferien med forslag om regulering af problemulve, selvom rovdyret er fredet i EU, og derfor er omfattet af EU’s habitatdirektiv. En af mændene bag forslaget er LA’s byrådskandidat i Herning Kommune, Steffen Troldtoft, som (selv) bor ved Ulfborg midt i »ulvezonen«.

- Der er brug for let forståelige retningslinjer for, hvornår man må skyde en ulv. Det nytter ikke, at Naturstyrelsen skal ind over, før man kan skride til handling. Når den opholder sig tæt på mennesker og dyrehold, er den grundlæggende at regne for et problemdyr og skal bekæmpes som sådan, siger Carsten Bach, som er partiets miljø- landbrugs- og fødevareordfører i Folketinget.  

Lover handling

Liberal Alliance vil gerne sikre, at regeringen er klar over ulveproblematikken for især husdyrholdere i Vestjylland. Regeringspartiets miljø-, landbrugs- og fødevareordfører, Carsten Bach, siger derudover til LandbrugNord, at han tager forslaget op på det første ordførermøde efter sommerferien.

- Der vil muligvis opstå situationer over sommeren, hvor landmænd får dræbt husdyr. Jeg kan kun beklage, at der ikke allerede nu er taget hånd om det, men vores forslag viser, at vi har fokus på det i regeringspartierne, siger Carsten Bach, som håber på politisk opbakning fra regerings og støttepartierne.

- Det kan jeg kun sige, lyder fornuftigt. Vi skal i hvert fald finde ud af, hvad vi skal gøre, hvis ulven er et problem, og gøre noget inden, at problemerne bliver for store, understreger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti, på en telefon fra Grækenland.

Glæder landboformænd

Hos landboformænd i Vestjylland glæder de sig over, at Liberal Alliance nu går ind i sagen.

- Jeg siger ikke, at vi partout skal skyde ulven, men hvis den bliver et større problem, så skal vi have muligheden for regulering. Jeg håber, at forslaget bløder op for den mulighed, siger formand for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen. Han har savnet, at politikerne tog landmændene alvorligt, når de har ytret bekymringer om ulvens tilstedeværelse i landskabet.

Hos Holstebro Struer Landboforening er formand Kristian Gade også glad for LA’s forslag. Men lover, at de i foreningen fortsat arbejder på at påvirke de politiske beslutninger.

- Jeg vil gerne bakke Liberal Alliance op for at gå forrest. Jeg vil rose dem for det forslag, for hvis vi kan dokumentere, at ulven påvirker os negativt ved skambid, angreb eller stress af vores husdyr, så skal vi have gjort noget, hvoraf regulering må være en løsning, siger Kristian Gade. 

Ny forskning

Tilbage på stormødet om ulven i Idom i maj oplyste Miljøstyrelsen, at man har bedt Aarhus Universitet undersøge, hvorvidt ulvens tilstedeværelse stresser husdyr og giver landmanden udbyttetab.

Notatet er siden blevet færdigbehandlet fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og udgivet med titlen: »Tilstedeværelse af ulv og eventuelle uhensigtsmæssige effekter i forhold til husdyr«, hvor der er indhentet erfaringer og forskningsresultater fra Tyskland, Sverige, Norge og Nordamerika.

Konklusionen for forskningen lyder:

»På baggrund af ovennævnte publikationer og erfaringer påpeger de fleste, at tilstedeværelsen af ulv i et område med husdyr har effekter på husdyrenes adfærd, som måske også kan medføre at husdyrene stresses. Omfanget/størrelsen af stresspåvirkningen eller et produktionstab i relation hertil er dog ikke dokumenteret i det gennemgåede materiale«.

Forskning tilgodeses

I torsdags mødtes Vildtforvaltningsrådet for at diskutere forskningen. Du kan læse mere om de lokale landboformænds reaktioner, og hvordan mødet gik, på LandbrugNords hjemmeside her.

- Det glæder mig og Annette Samuelsen (funktionsleder hos Miljøstyrelsen red.), at man har iværksat denne udgivelse, som i forhold til de rejste spørgsmål til ulvemødet i Idom i maj om stresspåvirkning af husdyr, giver en indikation af en problemstilling, som vi bør diskutere i rådet, og det gør vi selvfølgelig, lovede formand for Vildforvaltningsrådet, Jan Eriksen, over for LandbrugNord inden mødet i torsdags.

Læs også