Nyudviklet kamera finder ukrudtet i afgrøderne

Nu kan et nyudviklet kamera føre til endnu bedre og optimeret ukrudtsbekæmpelse. Kameraet er det såkaldte WeedMAPS eller ukrudtskamera. Det er i stand til at genkende ukrudtsplanter i marken og gemme data, så der kan sprøjtes præcist, hvor der er brug for det

WeedMAPS består i al sin enkelhed af et kamera og en app (applikation) til tablet eller smartphone. Kameraet monteres på din traktor eller anden maskine således, at det kigger ned mod afgrøderne. Herefter detekterer og registrerer kameraet ukrudtsmængden i vårsåede afgrøder og fortrinsvis i rækkeafgrøder.

Når du er færdig med at overkøre din mark, så gemmes de optagede data på din smartphone eller tablet via app’en. Nu har du et kort over ukrudtstætheden på din mark (angivet i % af jorden).
Informationerne overføres automatisk online til program Næsgaard MARKKORT. Her kan du arbejde videre med data, planlægge sprøjtning – og det kun på de steder, hvor der reelt er behov for bekæmpelse.

- Vi ser naturligvis et stort potentiale i dette nye produkt, det bliver præcisionslandbrug, med nye muligheder, fortæller Birger Hartmann fra Datalogisk og fortsætter:

-  Vi er derudover spændte på at få feedback fra planteavlerne og bruge denne viden videre i vores udviklingsarbejde, hvor landmandens behov er i centrum.
Efterfølgende kan ukrudtsregistreringerne i Næsgaard MARKKORT omregnes til et tildelingskort. Dette tildelingskort kan anvendes i sprøjten i forbindelse med efterfølgende ukrudtsbehandlinger præcis, hvor der er brug for det.

Lancering af WeedMAPS, sammen med Næsgaard MARKKORT, er første skridt i retning mod at hjælpe planteavlerne til at opnå besparelser ved anvendelse af herbicider, og er et første skridt i projektet RoboWeedMaPs1.

Kameraet leveres af Datalogisk i samarbejde med firmaet Agro Intelligence.
 

Læs også